1 Jer ime zlo - stid i sram će naslijediti. Tako i grješnik dvojezičan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ne uznosi sebe pomišlju duše svoje, da ne bude rastrgnuta kao bik duša tvoja;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Lišće svoje ješćeš i plodove svoje izgubićeš, i ostavićeš sebe kao drvo suvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Duša zlobna pogubiće imaoca svoga i radost za neprijatelje učiniće ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Grlo slatko umnožiće prijatelje svoje, i jezik blagorečiv umnožiće dobrodušnost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Koji žive u miru s tobom, neka budu mnogi, a savjetnici tvoji - jedan od hiljade.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ako stičeš prijatelja, u iskušenjima ga stiči, i nemoj mu se brzo povjeravati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer prijatelj je u vrijeme svoje i neće ostati u vrijeme nevolje tvoje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ima prijatelj koji se pretvara u neprijatelja, i pri poniženju tvome otkriće se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Prijatelj je da bi zajedničario pri trpezama i neće ostati u vrijeme nevolje tvoje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 U dobrima tvojim biće kao ti, a prema slugama tvojim biće drzak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ako budeš ponižen, biće protiv tebe i od tebe će se sakriti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Od neprijatelja tvojih odvoj se, a od prijatelja svojih pazi se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Prijatelj vjeran pokrov je moćan, pa ko njega nađe, našao je blago.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Prijatelj vjeran nema cijene i nema mjere dobroti njegovoj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Prijatelj vjeran lijek je života, i koji se boje Gospoda, naći će ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Koji se boji Gospoda, usmjerava prijateljstvo svoje, pa kakav je on, takav je i bližnji njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Čedo, od mladosti svoje izaberi učenje i do starosti steći ćeš premudrost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Kao onaj koji ore i koji žanje, pristupi joj, i čekaj dobre plodove njene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Pri tome, ona je veoma surova za neuke, i u njoj neće istrajati nerazumni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Kao kamen iskušenja teški pritisnuće ga, i neće časiti da je odbaci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jer premudrost je shodna imenu svome i mnogima se ne otkriva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Poslušaj, čedo, i primi mišljenje moje, i ne odbaci savjeta moga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Uvedi noge svoje u uze njene i u grivnu njenu vrat svoj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Podmetni rame tvoje i nosi je, i ne protivi se okovima njenim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Svom dušom približi joj se, i svom snagom svojom čuvaj puteve njene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ispitaj i traži, i spoznaće ti se, i zadobivši je, ne ostavljaj je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Jer na kraju naći ćeš pokoj njen i obratiće ti se na veselje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I biće uze u pokrov snage i grivne njene u odeždu slave;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Jer krasota zlata je na njoj, i okovi njeni - jakintove niti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Kao odeždom slave obući ćeš se njome, i vijenac radovanja položićeš na sebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Ako htjedneš, čedo, naučićeš se (njoj), i ako joj predaš dušu svoju, prevješt ćeš biti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Ako zavoliš da slušaš, primićeš, i ako prikloniš uho svoje, bićeš mudar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Među mnoštvom starijih stani, i ko je mudar - uz njega pristani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Svaku povijest božanstvenu voli slušati, i priče razumne neka ti ne izmaknu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Kad vidiš razumnoga, porani k njemu, i stepenice dveri njegovih neka tare noga tvoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Razmišljaj o zapovijestima Gospodnjim, i u naredbama Njegovim poučavaj se svagda; On će utvrditi srce tvoje, i želja premudrosti biće ti data.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga