1 Ko tvori milost, pozajmljuje bližnjem, i ko (ga) ukrjepljuje rukom svojom, drži zapovijesti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Pozajmi bližnjem svom u vrijeme potrebe njegove, i opet uzvrati bližnjem svom na vrijeme;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Tvrdo drži riječ i budi joj vjeran, i u svako vrijeme ćeš naći ono što ti treba.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Mnogi su smatrali za dobitak pozajmicu i zadali trud onima koji su im pomogli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 (Takav) dok ne dobije, ljubiće ruke njegove, i radi novaca bližnjeg ponizno će govoriti; a u vrijeme vraćanja odugovlačiće, uzvraćaće riječima učmalim i vrijeme okrivljavati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ako bude u stanju, jedva će pola donijeti i smatraće to kao dobitak; ako li ne, lišiće zajmodavca novca njegovog i steći će ga bezrazložno za neprijatelja; on će mu vratiti kletvama i ruženjima i umjesto slave, uzvratiće mu sramoćenjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Mnogi su usled lukavstva odbili (da daju zajam), bojali su se da će biti njega lišeni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 No, prema poniženom budi dugotrpjeljiv i s milostinjom njemu ne odugovlači.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Zbog zapovijesti zastupi siromaha i u oskudici njegovoj ne vraćaj ga praznih ruku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Potroši srebro za brata i prijatelja da ne bi zarđalo pod kamenom na propast.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Raspolaži s riznicom svojom saglasno zapovijestima Višnjeg i biće ti od koristi više negoli zlato.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Zatvori milostinju svoju u blagajne svoje, i ona će te izbaviti od svake nesreće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ona je jača od štita i tvrđa od koplja ratovaće protiv neprijatelja za tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Čovjek dobar jemči za bližega, a onaj koji je izgubio stid, ostaviće ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Milošte jemca ne zaboravljaj, jer je dao dušu svoju za tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Dobra (djela) jemca razoriće grješnik, i neblagodaran mišlju napustiće svog izbavitelja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jemstvo je mnoge koji su ga davali uništilo i pokolebalo ih kao talas morski:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Muževe moćne izagna iz domova, i poskitaše se među drugim narodima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Grješnik koji padne u jemstvo i koji traži tuđe poslove, pašće pod sudove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Zaštiti bližnjega po moći svojoj i pazi sebe da i sam ne padneš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Osnovno za život su: voda, hljeb i odijelo i dom što pokriva nagotu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Bolji je život siromaha pod daščanim krovom negoli bogata gozba u tuđini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Na malom i velikom blagodaran budi, i sramotu dođoštva nećeš čuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Život je ružan (idenje) iz doma u dom, i gdje se preseliš, nećeš smjeti ni usta otvoriti;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Gostićeš se i napajati bez zahvalnosti i, povrh toga, gorko ćeš slušati:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Priđi, došljače, pripremi trpezu, i onim što ti je u ruci, nahrani me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Izađi, došljače, zbog važnog lica, dođe mi u goste brat, dom je potreban.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Teško je to za čovjeka razumna, prigovaranje za dom i sramoćenje zajmodavca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga