1 I ustade Ilija prorok kao oganj i riječ njegova kao svijeća je gorela;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Koja navede na njih glad i revnošću svojom umali (broj) njihov;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Riječju Gospodnjom zadrža nebo i tako nizvede triput oganj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Kako si se proslavio, Ilija, čudesima svojim, i ko se može pohvaliti da je sličan tebi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ti koji si podigao mrtvaca iz smrti i iz ada riječju Višnjega;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Koji si nizveo careveu propast i proslavljene sa postelje njihove;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Koji si slušao na Sinaju izobličenje i na Horivu sudove osvete;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ti koji pomazuješ careve radi kažnjavanja i proroke, nasljednike njihove,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ti koji si se vaznio vihorom ognjenim na kolesnici konja ognjenih;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ti koji si prednaznačen za izobličenja do vremena, da utoliš gnjev prije jarosti, da obratiš srce oca prema sinu i vaspostaviš plemena Jakovljeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Blaženi su oni koji su te vidjeli i koji su se ljubavlju upokojili; a i mi ćemo životom živjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ilija, kad je vihorom bio sakriven, Jelisej se ispuni duha njegovog; i u danima svojim ne pokoleba se od knezova i ne zagospodari njime niko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Nijedna riječ nije ga prevazišla i pri upokojenju prorokova tijelom svojim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I u životu svome učini čudesa, i do končine bila su divna djela njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Svim ovim ne pokaja se narod i ne odstupiše od grijeha svojih, sve dok ne biše daleko odvedeni iz zemlje svoje i dok se ne rasejaše po svoj zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I ostade malo naroda i knez u domu Davidovu. Neki od njih činiše što je bogougodno, a neki umnožiše grijehe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jezekija utvrdi grad svoj i uvede posred njega vodu, iskopa željezom kamenu ivicu i sagradi bunare za vodu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 U dane njegove podiže se Senahirim i posla Rapsaka, i ovaj krenu: I podiže ruku svoju na Sion i mnogo se hvaljaše u gordosti svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Tada se pokrenuše srca i ruke njihove i potrese ih bol, kao onu koja rađa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I prizvaše Gospoda milostivoga ispruživši ruke svoje k Njemu. I Sveti sa neba brzo ih usliša i izbavi ih rukom Isaije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Porazi vojsku asirsku i istrijebi ih Anđeo Njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jer Jezekija je činio ono što je ugodno Gospodu i krjepko se držao puteva Davida, oca svojega, koje je zapovijedao Isaija prorok, veliki i vjerni u viđenjima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 U dane njegove povrati se sunce nazad i pridodade caru život.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Duhom velikim on je vidio krajnju budućnost i utješio one koji su tugovali na Sionu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Dovijeka je ukazao na ono što će se dogoditi i na skrivene (stvari) prije negoli će se zbiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga