1 O smrti, kako je gorko sjećanje na tebe čovjeku koji spokojno živi u dobrima svojim, mužu bezbrižnom i blagopolučnom u svemu, i još sposobnom da uživa u hrani.

2 O smrti, dobar je tvoj sud nad čovjekom nevoljnikom i oslabljenim snagom, prestarjelom i obremenjenom brigama o svemu, nesigurnom i izgubivšem trpljenja.

3 Ne boj se suda smrti; sjeti se onoga prije tebe i poslednjeg;

4 To je sud od Gospoda svakom tijelu, pa zašto se odvraćaš od onoga što je po blagovoljenju Višnjega? Bilo deset, bilo sto ili hiljadu godina, nema u adu provjere (dužine) života.

5 Djeca rđava postaju djeca grješnika i koja se druže s onima u naseljima bezbožnika;

6 Djeca grješnika izgubiće nasljeđe, i na sjemenu njihovom ostaće sramota.

7 Oca nečasnog ukoriće djeca, jer zbog njega bivaju sramoćena.

8 Teško vama, ljudi nečasni, koji napuštate Zakon Boga Višnjega;

9 I ako se rodite, na prokletstvo će te se roditi, i ako umrete, prokletstvo će vam u udio pasti.

10 Sve što je iz zemlje, u zemlju će otići, tako i nečasni - iz prokletstva ide u propast.

11 Žalost ljudi biva za tijela njihova, a ime grješnika koje nije dobro, biće izbrisano.

12 Postaraj se za ime, ono će ti ostati bolje negoli hiljadu velikih riznica zlata;

13 Dobrog života dani su izbrojani, dobro pak ime vavijek ostaje.

14 Nastavu u miru čuvajte, djeco, a od mudrosti skrivene i blaga nevidljivog - kakva je korist od obojih?

15 Bolji je čovjek koji skriva ludost svoju negoli čovjek koji skriva svoju mudrost.

16 Stoga, dakle, stidite se (za ovo) što ću reći - jer nije dobro skrivati svaku sramotu, i nije sve svima u vjeri uspješno:

17 Sramite se od oca i majke zbog bluda, i od načelnika i vlastelina zbog laži,

18 Od sudije i kneza zbog sagrješenja i od sabranja i naroda zbog bezakonja,

19 Od druga i prijatelja zbog nepravde i od mjesta gdje živiš zbog krađe,

20 Od istine Božje i Zavjeta i od naslanjanja lakta na sto,

21 I od prezira davanja i uzimanja i od ćutanja kada (drugi) pozdravljaju,

22 Od gledanja na ženu bludnicu i od okretanja lica od rođaka,

23 Od oduzimanja dijela (drugoga) i dara i od pomisli na ženu udatu,

24 I od bliskosti sa sluškinjom svojom da se ne približiš postelji njenoj,

25 Od prijatelja zbog riječi ružnih, - i kad im dadeš, ne ruži ih,

26 Od ponavljanja i prisluškivanja i od otkrivanja riječi tajnih;

27 I tako ćeš biti istinski stidljiv i naći ćeš milost pred svakim čovjekom.

Analiza
Pretraga