1 O smrti, kako je gorko sjećanje na tebe čovjeku koji spokojno živi u dobrima svojim, mužu bezbrižnom i blagopolučnom u svemu, i još sposobnom da uživa u hrani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 O smrti, dobar je tvoj sud nad čovjekom nevoljnikom i oslabljenim snagom, prestarjelom i obremenjenom brigama o svemu, nesigurnom i izgubivšem trpljenja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ne boj se suda smrti; sjeti se onoga prije tebe i poslednjeg;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 To je sud od Gospoda svakom tijelu, pa zašto se odvraćaš od onoga što je po blagovoljenju Višnjega? Bilo deset, bilo sto ili hiljadu godina, nema u adu provjere (dužine) života.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Djeca rđava postaju djeca grješnika i koja se druže s onima u naseljima bezbožnika;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Djeca grješnika izgubiće nasljeđe, i na sjemenu njihovom ostaće sramota.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Oca nečasnog ukoriće djeca, jer zbog njega bivaju sramoćena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Teško vama, ljudi nečasni, koji napuštate Zakon Boga Višnjega;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I ako se rodite, na prokletstvo će te se roditi, i ako umrete, prokletstvo će vam u udio pasti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Sve što je iz zemlje, u zemlju će otići, tako i nečasni - iz prokletstva ide u propast.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Žalost ljudi biva za tijela njihova, a ime grješnika koje nije dobro, biće izbrisano.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Postaraj se za ime, ono će ti ostati bolje negoli hiljadu velikih riznica zlata;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Dobrog života dani su izbrojani, dobro pak ime vavijek ostaje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Nastavu u miru čuvajte, djeco, a od mudrosti skrivene i blaga nevidljivog - kakva je korist od obojih?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Bolji je čovjek koji skriva ludost svoju negoli čovjek koji skriva svoju mudrost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Stoga, dakle, stidite se (za ovo) što ću reći - jer nije dobro skrivati svaku sramotu, i nije sve svima u vjeri uspješno:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Sramite se od oca i majke zbog bluda, i od načelnika i vlastelina zbog laži,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Od sudije i kneza zbog sagrješenja i od sabranja i naroda zbog bezakonja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Od druga i prijatelja zbog nepravde i od mjesta gdje živiš zbog krađe,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Od istine Božje i Zavjeta i od naslanjanja lakta na sto,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I od prezira davanja i uzimanja i od ćutanja kada (drugi) pozdravljaju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Od gledanja na ženu bludnicu i od okretanja lica od rođaka,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Od oduzimanja dijela (drugoga) i dara i od pomisli na ženu udatu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I od bliskosti sa sluškinjom svojom da se ne približiš postelji njenoj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Od prijatelja zbog riječi ružnih, - i kad im dadeš, ne ruži ih,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Od ponavljanja i prisluškivanja i od otkrivanja riječi tajnih;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I tako ćeš biti istinski stidljiv i naći ćeš milost pred svakim čovjekom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga