1 Što bješe ispočetka, što čusmo, što vidjesmo očima svojima, što razmotrismo i ruke naše opipaše, o riječi života:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I život se javi, i vidjesmo, i svjedočimo, i javljamo vam život vječni, koji bješe u oca, i javi se nama;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Što vidjesmo i čusmo to javljamo vama da i vi s nama imate zajednicu; a naša je zajednica s ocem i sa sinom njegovijem Isusom Hristom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 I ovo vam pišemo da radost vaša bude ispunjena.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 I ovo je obećanje koje čusmo od njega i javljamo vama, da je Bog vidjelo, i tame u njemu nema nikakve.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
6 Ako rečemo da imamo zajednicu s njim a u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istine.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Ako li u vidjelu hodimo, kao što je on sam u vidjelu, imamo zajednicu jedan s drugijem, i krv Isusa Hrista, sina njegova, očišćava nas od svakoga grijeha.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Ako rečemo da grijeha nemamo, sebe varamo, i istine nema u nama.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Ako priznajemo grijehe svoje, vjeran je i pravedan da nam oprosti grijehe naše, i očisti nas od svake nepravde.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Ako rečemo da ne sagriješismo, gradimo ga lažom, i riječ njegova nije u nama.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga