1 Ako dobro činiš, po znaj kome činiš, i biće milost na dobrima tvojima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Dobro čini pobožnome, i dobićeš nagradu; ako ne od njega, onda od Višnjega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Nema dobara onome koji istrajava u zlima i koji milostinju ne daruje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Podaj pobožnom i ne zastupaj grješnika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Dobro učini smirenom i ne daji nepobožnom, uskrati (mu) hljebove tvoje, i ne daj mu da te ne bi njima nadvladao; jer dvostruko zlo će te snaći za sva dobra koja mu budeš učinio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer i Višnji omrznu grješnike, i nepobožnima će uzvratiti osvetom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Daj dobrom i ne zastupaj grješnika;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Neće se prepoznati u dobrima prijatelj i neće se sakriti u zlima neprijatelj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 U dobrima čovjekovim neprijatelji njegovi su u tugi, a u zlima njegovim i prijatelj će ga ostaviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ne vjeruj neprijatelju svome vavijek, jer kao što gvožđe rđa, tako biva i sa lukavstvom njegovim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Makar se smirio i hodio pognute glave, straži nad dušom svojom i čuvaj se od njega, i budi mu kao očišćeno ogledalo i znaćeš da se nije do kraja od rđe oslobodio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ne postavi ga pored sebe da ne bi, odgurnuvši te, stao na tvoje mjesto; ne sjedi ga sebi s desne strane da ne zatraži tvoje sjedište. Na kraju ćeš razumjeti misli moje i riječi moje će te se dotaći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ko će se smilovati bajaču koga je zmija ujela, i svima onima koji prilaze (divljim) zvijerima?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tako biva i s onim koji se približuje čovjeku grješniku, i koji se miješa sa grijesima njegovim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Na tren će s tobom biti i, ako se pomjeriš, neće istrajati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I na usnama svojim neprijatelj je sladak, a u srcu svome smišlja kako da te surva u jamu; očima svojim proliva suze neprijatelj, a ako nađe priliku, napiće ti se krvi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ako te zlo zadesi, naći ćeš njega ondje prije sebe; i kao, tobož, pomažući, podsjeći će petu tvoju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Glavom će svojom klimati i rukama pljeskati svojim, mnogo šta će šaptati i izmijeniti lice svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga