1 Pohvalimo sada muževe slavne i očeve naše po rodu:

2 Mnogu slavu sazda Gospod (u njima), veličanstvo svoje od pamtivijeka.

3 Gospodarili su u carstvima svojim i bili muževi znameniti po snazi; savjetovali razumnošću svojom, objavljivali u proroštvima;

4 Bili čelnici naroda na savjetovanjima i razumnošću učitelji naroda mudrim riječima pri poukama njihovim.

5 Istraživali su načine pojanja i pripovijedali povijesti pismom;

6 Bili muževi bogati, obdareni snagom, mirno živjeli u domovima svojim.

7 Svi oni su kroz pokoljenja proslavljani i u danima svojim bili pohvala.

8 Ima među njima onih koji ostaviše ime, da im se kazuju pohvale;

9 A ima i onih kojima nema spomena, nestali su kao da nisu postojali, postali su kao da ih nije bilo, i djeca njihova poslije njih.

10 No bili su i ovi sinovi mi losti, čija pravedna djela nisu zaboravljena;

11 Sa sjemenom njihovim ostaće dobro nasleđe, i na unucima njihovim.

12 U Zavjetima (Gospodnjim) ostade sjeme njihovo, i djeca njihova preko njih;

13 Dovijeka će ostati sjeme njihovo i slava njihova neće se izbrisati.

14 Tijela njihova u miru biše pogrebena, i ime njihovo živi u pokoljenja;

15 Premudrost njihovu propovijedaće narodi, i pohvalu njihovu javljati sabranje.

16 Enoh ugodi Gospodu i prestavi se - uzor pokajanja pokoljenjima.

17 Noje se nađe savršen, pravedan, u vrijeme gnjeva (Božjeg) bi primirenje; zato postade ostatak na zemlji kada se dogodi Potop;

18 Zavjeti vječni biše položeni sa njim, da ne bude uništeno Potopom nijedno tijelo.

19 Avraam veliki, otac je mnoštva naroda, i ne nađe se sličan njemu po slavi;

20 On održa Zakon Višnjega i sklopi Zavjet sa njim: u tijelu svome postavi Zavjet i u iskušenju nađe se vjeran;

21 Zato zakletvom Bog potvrdi njemu da će biti blagosloveni narodi u sjemenu njegovom, da će ga umnožiti kao prah zemaljski, i kao zvijezde uzvisiti sjeme njegovo i da će im dati nasljedstvo od mora do mora, i od rijeke do kraja zemlje.

22 Tako postavi i sa Isaakom zbog Avraama, oca njegovog.

23 Blagoslov svih ljudi i Zavjet počinu na glavu Jakovljevu. Pozna njega blagoslovima svojim i dade mu u nasljeđe, i razdijeli djelove njegove - na dvanaest plemena razdijeli ih.

Analiza
Pretraga