1 Pohvalimo sada muževe slavne i očeve naše po rodu:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Mnogu slavu sazda Gospod (u njima), veličanstvo svoje od pamtivijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Gospodarili su u carstvima svojim i bili muževi znameniti po snazi; savjetovali razumnošću svojom, objavljivali u proroštvima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Bili čelnici naroda na savjetovanjima i razumnošću učitelji naroda mudrim riječima pri poukama njihovim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Istraživali su načine pojanja i pripovijedali povijesti pismom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Bili muževi bogati, obdareni snagom, mirno živjeli u domovima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Svi oni su kroz pokoljenja proslavljani i u danima svojim bili pohvala.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ima među njima onih koji ostaviše ime, da im se kazuju pohvale;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A ima i onih kojima nema spomena, nestali su kao da nisu postojali, postali su kao da ih nije bilo, i djeca njihova poslije njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 No bili su i ovi sinovi mi losti, čija pravedna djela nisu zaboravljena;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Sa sjemenom njihovim ostaće dobro nasleđe, i na unucima njihovim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 U Zavjetima (Gospodnjim) ostade sjeme njihovo, i djeca njihova preko njih;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Dovijeka će ostati sjeme njihovo i slava njihova neće se izbrisati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tijela njihova u miru biše pogrebena, i ime njihovo živi u pokoljenja;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Premudrost njihovu propovijedaće narodi, i pohvalu njihovu javljati sabranje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Enoh ugodi Gospodu i prestavi se - uzor pokajanja pokoljenjima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Noje se nađe savršen, pravedan, u vrijeme gnjeva (Božjeg) bi primirenje; zato postade ostatak na zemlji kada se dogodi Potop;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Zavjeti vječni biše položeni sa njim, da ne bude uništeno Potopom nijedno tijelo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Avraam veliki, otac je mnoštva naroda, i ne nađe se sličan njemu po slavi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 On održa Zakon Višnjega i sklopi Zavjet sa njim: u tijelu svome postavi Zavjet i u iskušenju nađe se vjeran;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Zato zakletvom Bog potvrdi njemu da će biti blagosloveni narodi u sjemenu njegovom, da će ga umnožiti kao prah zemaljski, i kao zvijezde uzvisiti sjeme njegovo i da će im dati nasljedstvo od mora do mora, i od rijeke do kraja zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Tako postavi i sa Isaakom zbog Avraama, oca njegovog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Blagoslov svih ljudi i Zavjet počinu na glavu Jakovljevu. Pozna njega blagoslovima svojim i dade mu u nasljeđe, i razdijeli djelove njegove - na dvanaest plemena razdijeli ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga