1 Utvara Isaije sina Amosova, koju vidje za Judu i za Jerusalim za vremena Ozije, Joatana, Ahaza i Jezekije, careva Judinijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Čujte, nebesa, i slušaj, zemljo; jer Gospod govori: sinove odgojih i podigoh, a oni se odvrgoše mene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Vo poznaje gospodara svojega i magarac jasle gospodara svojega, a Izrailj ne poznaje, narod moj ne razumije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Da grješna naroda! naroda ogrezla u bezakonju! sjemena zlikovačkoga, sinova pokvarenijeh! ostaviše Gospoda, prezreše sveca Izrailjeva, otstupiše natrag.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Što biste još bili bijeni kad se sve više odmećete? Sva je glava bolesna i sve srce iznemoglo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Od pete do glave nema ništa zdrava, nego uboj i modrice i rane gnojave, ni iscijeđene ni zavijene ni uljem zablažene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Zemlja je vaša pusta, gradovi vaši ognjem popaljeni; vaše njive jedu tuđini na vaše oči, i pustoš je kao što opustošavaju tuđini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I osta kći Sionska kao koliba u vinogradu, kao sjenica u gradini od krastavaca, kao grad opkoljen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Da nam Gospod nad vojskama nije ostavio malo ostatka, bili bismo kao Sodom, izjednačili bismo se s Gomorom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Čujte riječ Gospodnju, knezovi Sodomski, poslušajte zakon Boga našega, narode Gomorski!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Što će mi mnoštvo žrtava vaših? veli Gospod. Sit sam žrtava paljenica od ovnova i pretiline od gojene stoke, i ne marim za krv junčiju i jagnjeću i jareću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Kad dolazite da se pokažete preda mnom, ko ište to od vas, da gazite po mom trijemu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ne prinosite više žrtve zaludne; na kad gadim se; a o mladinama i subotama i o sazivanju skupštine ne mogu podnositi bezakonja i svetkovine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Na mladine vaše i na praznike vaše mrzi duša moja, dosadiše mi, dodija mi podnositi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Zato kad širite ruke svoje, zaklanjam oči svoje od vas; i kad množite molitve, ne slušam; ruke su vaše pune krvi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Umijte se, očistite se, uklonite zloću djela svojih ispred očiju mojih, prestanite zlo činiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Učite se dobro činiti, tražite pravdu, ispravljajte potlačenoga, dajite pravicu siroti, branite udovicu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Tada dođite, veli Gospod, pa ćemo se suditi: ako grijesi vaši budu kao skerlet, postaće bijeli kao snijeg; ako budu crveni kao crvac, postaće kao vuna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ako hoćete slušati, dobra zemaljska ješćete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ako li nećete, nego budete nepokorni, mač će vas pojesti, jer usta Gospodnja rekoše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Kako posta kurva vjerni grad? Pun bijaše pravice, pravda nastavaše u njemu, a sada krvnici.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Srebro tvoje posta troska, vino tvoje pomiješa se s vodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Knezovi su tvoji odmetnici i drugovi lupežima; svaki miluje mito i ide za darovima; siroti ne daju pravice, i parnica udovička ne dolazi pred njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Zato govori Gospod, Gospod nad vojskama, silni Izrailjev: aha! izdovoljiću se na protivnicima svojim, i osvetiću se neprijateljima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I okrenuću ruku svoju na te, i sažeći ću troske tvoje da te prečistim, i ukloniću sve olovo tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I postaviću ti opet sudije kao prije, i savjetnike kao ispočetka; tada ćeš se zvati grad pravedni, grad vjerni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Sion će se otkupiti sudom, i pravdom oni koji se u nj vrate.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A odmetnici i grješnici svi će se satrti, i koji ostavljaju Gospoda, izginuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Jer ćete se posramiti od gajeva koje željeste, i zastidjeti se od vrtova koje izabraste.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Jer ćete biti kao hrast kojemu opada lišće i kao vrt u kom nema vode.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I biće junak kao kučine i djelo njegovo kao iskra, i oboje će se zapaliti, i neće biti nikoga da ugasi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga