1 Sudija mudar naučiće narod svoj, i upravljanje razumnoga biće postojano.

2 Kakav je sudija naroda, takvi su i službenici njegovi; kakav je upravitelj grada, takvi su i svi stanovnici njegovi.

3 Car neuk gubi narod svoj, grad će se naseliti razumnošću vladaoca.

4 U ruci Gospodnjoj je vlast na zemlji, i potrebnog će podići u vrijeme na njoj.

5 U ruci Gospodnjoj je miomir čovječji, i u licu književnika položiće slavu svoju.

6 Za svaku nepravdu ne gnjevi se na bližnjega, i ne čini ništa u djelima nadmenosti.

7 Mrska je pred Gospodom i ljudima gordost, i pred obojima - grješna nepravda.

8 Carstvo sa naroda na narod se prenosi, preko nepravde i nadmenosti i bogatstva.

9 Zašto se gordi zemlja i prah? Stoga u životu odbacih utrobu njegovu.

10 Dugu bolest odsijeca ljekar; i car će danas-sjutra skončati.

11 Jer kad umre čovjek, naslijediće gmizavce i životinje i crve.

12 Početak gordosti čovjekove je otuđivanje od Gospoda, i od Stvoritelja njegovog udaljuje se srce njegovo.

13 Tako je početak gordosti grijeh, i ko se nje drži, izbljuvaće gadost; Zato posla Gospod silne nevolje i uništi takve do kraja.

14 Prestole kneževske poruši Gospod i postavi krotke namjesto njih;

15 Korijenje naroda [mnogobožnih] povadi Gospod i zasadi krotke umjesto njih.

16 Države naroda [mnogobožnih] razori Gospod i uništi ih do osnova zemlje,

17 Posuši ih i uništi ih, i nestade sa zemlje spomen njihov.

18 Nije data stvaranjem ljudima gordost, niti gnjev jarosti porodima žena.

19 Sjeme časno koje je? - Sjeme čovječje. Sjeme časno koje je? - Oni koji se boje Gospoda.

20 Sjeme nečasno koje je? - Sjeme čovječje. Sjeme nečasno koje je? - Oni koji prestupaju zapovijesti.

21 Među braćom upravitelj njihov je častan - i oni koji se boje Gospoda u očima Njegovim.

22 Bogat i slavan i siromašan, - pohvala njihova je strah Gospodnji.

23 Nije pravedno obeščastiti siromaha razumna, i ne pristoji slaviti čovjeka grješna.

24 Velikaš i sudija i velmoža proslaviće se, no niko od njih nije veći od onog koji se boji Gospoda.

25 Slugi (robu) mudrom služiće slobodni, i čovjek razuman neće zato roptati.

26 Ne mudruj tvoreći djelo svoje i ne hvali se u vrijeme tegoba svojih.

27 Bolji je onaj koji radi i izobiluje u svemu negoli onaj koji hodi hvaleći se, a hljeba nemajući.

28 Čedo, krotošću proslavi dušu svoju i daj joj čast, po dostojanstvu njenom.

29 Onoga koji se griješi o dušu svoju, ko će opravdati? I ko će slaviti onoga koji obeščašćuje život svoj?

30 Siromah se slavi zbog znanja svoga, a bogataš se slavi zbog bogatstva svoga.

31 Proslavljani u siromaštvu, koliko bi tek bio u bogatstvu? I neslavan u bogatstvu, koliko bi tek bio u siromaštvu?

Analiza
Pretraga