1 Trojema sam se ukrasila i stala lijepa pred Gospoda i ljude: Slogom braće, i prijateljstvom bližnjih, i mužem i ženom u uzajamnoj saglasnosti.

2 A tri stvari omrznu duša moja i postade mi odvratno u životu njihovom: siromaha nadmenog i bogataša lažljivog, starca preljubnika gubećeg razuma.

3 Ono što u mladosti nisi sabrao, kako ćeš ga steći u starosti?

4 Kako je divan sud sijedih i starijih poznati savjet.

5 Kako je divna staraca premudrost i proslavljenih misao i savjet!

6 Vijenac staraca je mnogostruko iskustvo i pohvala njihova strah Gospodnji.

7 Devet pomisli pohvalih u srcu, a desetu ću izreći jezikom: čovjek koji se raduje djeci i koji za života vidi propast neprijatelja;

8 Blažen je koji živi sa ženom razumnom i koji se jezikom nije okliznuo, i koji se nije potčinio nedostojnijem od sebe;

9 Blažen je koji je stekao razumnost i koji je saopštava ušima koje slušaju.

10 Kako je veliki onaj koji je našao premudrost! Ali on nije iznad onoga koji se boji Gospoda;

11 Strah Gospodnji sve prevazilazi, ko se njega drži, sa kim se može uporediti?

12 [Strah Gospodnji je početak ljubavi njegove, a vjera početak sjedinjenja njegovog.]

13 (Iznad) svake rane je rana srca, i svakog lukavstva lukavstvo žene;

14 Svakog napada - napad onog koji mrzi, i svake osvete osveta neprijatelja.

15 Nema glave (otrovnije) od glave zmijine, niti gnjeva iznad gnjeva neprijatelja.

16 Radije ću prihvatiti da živim s lavom i s drakonom negoli da živim sa zlom ženom.

17 Zloba ženina mijenja njen izgled i pomračuje lice njeno kao medvjeđe.

18 Među bližnje svoje sješće muž njezin i nehotično uzdahnuti gorko.

19 Mala je svaka zloba u odnosu na zlobu žene, udio grješnika pašće na nju.

20 Što je penjanje za starca uz pijesak, to je žena jezičava za muža mirnog.

21 Ne gledaj na ljepotu žene i na ženu ne budi pohotljiv.

22 Gnjev je bestidnost i velika sramota ako žena zagospodari mužem svojim.

23 Srce poniženo i lice pomračeno i rana srca - to je žena zlobna, ruke uzete i koljena raslabljena, što ne čini čast mužu njezinom.

24 Od žene je početak grijeha, i kroz nju svi umiremo.

25 Ne dozvoli vodi prolaz, niti zloj ženi drskost;

26 Ako ne hodi pod rukama tvojima, od tijela svoga odsijeci je.

Analiza
Pretraga