1 Koji se boji Gospoda učiniće ovo, i koji se drži Zakona zadobiće je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I izaći će mu u susret kao majka, i kao žena djevstvena prigrliće ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Hraniće ga hljebom razboritosti, i voda premudrosti napojiće ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Utvrdiće se na njoj i neće se pokolebati, i na nju će se osloniti i neće se postidjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I uzvisiće ga više od svih bližnjih njegovih, i u crkvi otvoriće usta svoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Radost i vijenac radovanja će naći, i ime vječno naslijediće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Neće je zadobiti ljudi nerazumni, i ljudi grješni neće je vidjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ona je daleko od gordosti i ljudi lažljivci neće je se sjetiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Nije lijepa pohvala u ustima grješnika, zato što nije od Gospoda poslana;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer premudrošću biće pohvala iskazana, i Gospod će je poblagati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ne govori: Zbog Gospoda odstupih, jer ono što On omrznu, neće učiniti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ne govori: Gospod me zabludio, jer On nema potrebe za čovjekom grješnim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Svaku gadost omrznu Gospod, i ona nije mila onima koji Ga se boje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 On je u početku stvorio čovjeka i ostavio ga u rukama slobodne volje njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ako hoćeš, držaćeš zapovijesti i vjerovati dobroj volji (Njegovoj).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Stavio je preda te oganj i vodu: i onamo gdje budeš htio, ispružićeš ruku svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Pred ljudima je život i smrt, i ono što neko blagoizvoli, biće mu dato.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer mnoga je premudrost Gospodnja, Krjepak je silom i Svevideći;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I oči su Njegove na onima koji Ga se boje. On će poznati svako djelo čovječije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Nije zapovijedio nikome da postupa nečastivo, i nije dao nikome dozvolu da griješi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga