1 Koji se boji Gospoda učiniće ovo, i koji se drži Zakona zadobiće je.

2 I izaći će mu u susret kao majka, i kao žena djevstvena prigrliće ga.

3 Hraniće ga hljebom razboritosti, i voda premudrosti napojiće ga.

4 Utvrdiće se na njoj i neće se pokolebati, i na nju će se osloniti i neće se postidjeti.

5 I uzvisiće ga više od svih bližnjih njegovih, i u crkvi otvoriće usta svoja.

6 Radost i vijenac radovanja će naći, i ime vječno naslijediće.

7 Neće je zadobiti ljudi nerazumni, i ljudi grješni neće je vidjeti.

8 Ona je daleko od gordosti i ljudi lažljivci neće je se sjetiti.

9 Nije lijepa pohvala u ustima grješnika, zato što nije od Gospoda poslana;

10 Jer premudrošću biće pohvala iskazana, i Gospod će je poblagati.

11 Ne govori: Zbog Gospoda odstupih, jer ono što On omrznu, neće učiniti.

12 Ne govori: Gospod me zabludio, jer On nema potrebe za čovjekom grješnim.

13 Svaku gadost omrznu Gospod, i ona nije mila onima koji Ga se boje.

14 On je u početku stvorio čovjeka i ostavio ga u rukama slobodne volje njegove.

15 Ako hoćeš, držaćeš zapovijesti i vjerovati dobroj volji (Njegovoj).

16 Stavio je preda te oganj i vodu: i onamo gdje budeš htio, ispružićeš ruku svoju.

17 Pred ljudima je život i smrt, i ono što neko blagoizvoli, biće mu dato.

18 Jer mnoga je premudrost Gospodnja, Krjepak je silom i Svevideći;

19 I oči su Njegove na onima koji Ga se boje. On će poznati svako djelo čovječije.

20 Nije zapovijedio nikome da postupa nečastivo, i nije dao nikome dozvolu da griješi.

Analiza
Pretraga