1 Radnik pijanac neće se obogatiti; koji za ništa smatra malo - od maloga će pasti.

2 Vino i žene razvratiće razumne, i koji se prilijepi za bludnice, postaće drzak;

3 Trulež i crvi naslijediće ga, i duša drska istrijebiće se.

4 Ko se brzo povjerava, prazan je srcem, i koji griješi, o dušu svoju će se ogriješiti.

5 Ko se (grijehu) raduje srcem, biće izobličen.

6 I ko mrzi ogovaranje, umanjuje zlobu.

7 Nikad ne ponovi riječ, i ništa ti se neće umanjiti.

8 Prijatelju i neprijatelju ne pričaj, i ako nemaš grijeha, ne otkrivaj:

9 Jer čuo te i sačuvaće ti (to), i vremenom omrznuće te.

10 Čuo si riječ? Neka umre s tobom; budi hrabar, neće te oboriti.

11 Od lica riječi boluje nerazumni, kao od lica novorođenčeta ona što rađa.

12 Što je strijela zabodena u bedro tijela, to je riječ u utrobi nerazumnog.

13 Pokaraj druga ako još nije što učinio, a ako je nešto učinio, da ne bi pridodao.

14 Pokaraj bližnjeg ako još nije rekao, a ako je rekao, da ne bi ponovio.

15 Pokaraj druga, jer često biva kleveta, i ne vjeruj svakoj riječi.

16 Ima koji se oklizne (riječju), ali ne od duše; uostalom, ko se nije ogriješio jezikom svojim?

17 Pokaraj bližnjega svoga prije prijetnje, i daj mjesta Zakonu Višnjega.

18 [Strah Gospodnji početak je usvajanja, a premudrost od Njega ljubav njeguje.

19 Znanje zapovijesti Gospodnjih - nauka je života; oni, pak, koji govore što je Njemu ugodno, zadobijaju drvo besmrtnosti.]

20 Svaka premudrost strah je Gospodnji [i poznanje svemoći Njegove] i u svakoj premudrosti je tvorenje Zakona.

21 [Sluga koji kaže gospodaru: Što zapovijedaš neću uraditi, ako posle toga uradi - gnjevi hranitelja svoga.]

22 Nije premudrost lukavstva znanje, a gdje je savjet grješnika nema razuma.

23 Postoji lukavstvo koje je gadost, i postoji nerazumni, oskudan premudrošću.

24 Bolji je umanjenog razuma, a bogobojažljiv, negoli koji ima previše znanja, a prestupa Zakon.

25 Postoji umijeće sigurno ali nepravedno, i ima ko izvrće blagodat, hoteći da projavi sud.

26 Postoji lukavstvujući koji se pognuo natmureno, a ono što je u njemu puno je obmane.

27 On prikriva lice i pravi se gluv, tamo gdje ne bude prepoznat, preteći će te.

28 I ako zbog nedostatka snage bude spriječen da griješi, nađe li vrijeme, zlo će učiniti.

29 Po izgledu poznaje se čovjek, i po susretu s likom poznaće se ko je uman.

30 Ukras muža je i osmijeh zuba, i hod čovjekov kazuje sve o njemu.

Analiza
Pretraga