1 Radnik pijanac neće se obogatiti; koji za ništa smatra malo - od maloga će pasti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Vino i žene razvratiće razumne, i koji se prilijepi za bludnice, postaće drzak;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Trulež i crvi naslijediće ga, i duša drska istrijebiće se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ko se brzo povjerava, prazan je srcem, i koji griješi, o dušu svoju će se ogriješiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ko se (grijehu) raduje srcem, biće izobličen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I ko mrzi ogovaranje, umanjuje zlobu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Nikad ne ponovi riječ, i ništa ti se neće umanjiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Prijatelju i neprijatelju ne pričaj, i ako nemaš grijeha, ne otkrivaj:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Jer čuo te i sačuvaće ti (to), i vremenom omrznuće te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Čuo si riječ? Neka umre s tobom; budi hrabar, neće te oboriti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Od lica riječi boluje nerazumni, kao od lica novorođenčeta ona što rađa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Što je strijela zabodena u bedro tijela, to je riječ u utrobi nerazumnog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Pokaraj druga ako još nije što učinio, a ako je nešto učinio, da ne bi pridodao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Pokaraj bližnjeg ako još nije rekao, a ako je rekao, da ne bi ponovio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Pokaraj druga, jer često biva kleveta, i ne vjeruj svakoj riječi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ima koji se oklizne (riječju), ali ne od duše; uostalom, ko se nije ogriješio jezikom svojim?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Pokaraj bližnjega svoga prije prijetnje, i daj mjesta Zakonu Višnjega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 [Strah Gospodnji početak je usvajanja, a premudrost od Njega ljubav njeguje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Znanje zapovijesti Gospodnjih - nauka je života; oni, pak, koji govore što je Njemu ugodno, zadobijaju drvo besmrtnosti.]
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Svaka premudrost strah je Gospodnji [i poznanje svemoći Njegove] i u svakoj premudrosti je tvorenje Zakona.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 [Sluga koji kaže gospodaru: Što zapovijedaš neću uraditi, ako posle toga uradi - gnjevi hranitelja svoga.]
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Nije premudrost lukavstva znanje, a gdje je savjet grješnika nema razuma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Postoji lukavstvo koje je gadost, i postoji nerazumni, oskudan premudrošću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Bolji je umanjenog razuma, a bogobojažljiv, negoli koji ima previše znanja, a prestupa Zakon.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Postoji umijeće sigurno ali nepravedno, i ima ko izvrće blagodat, hoteći da projavi sud.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Postoji lukavstvujući koji se pognuo natmureno, a ono što je u njemu puno je obmane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 On prikriva lice i pravi se gluv, tamo gdje ne bude prepoznat, preteći će te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I ako zbog nedostatka snage bude spriječen da griješi, nađe li vrijeme, zlo će učiniti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Po izgledu poznaje se čovjek, i po susretu s likom poznaće se ko je uman.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Ukras muža je i osmijeh zuba, i hod čovjekov kazuje sve o njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga