1 Svaki prijatelj će reći: I ja sam prijatelj [njegov], no, ima prijatelja koji je - samo po imenu prijatelj.

2 Zar tuga ne ostaje do smrti, kad se drug i prijatelj pretvori u neprijatelja?

3 O zla pomisli, otkuda si nastala da pokriješ zemlju svojim lukavstvom?

4 Drug uživa u radosti prijatelja, a u vrijeme žalosti biva protivan;

5 Drug sa prijateljem sarađuje stomaka radi, a naspram rata uzeće štit.

6 Ne zaboravljaj prijatelja u duši svojoj, i ne izgubi ga iz pamćenja u izobilju svome.

7 Svaki savjetnik ističe (svoj) savjet, ali ima i onaj koji savjetuje radi sebe samog.

8 Od savjetnika čuvaj dušu svoju i saznaj unaprijed šta mu treba, jer će radi sebe samoga savjetovati, da slučajno ne baci žreb na tebe

9 I kaže ti: Dobar je put tvoj, pa stane sa suprotne strane da vidi šta će se desiti.

10 Ne savjetuj se s onim koji te podozrijeva, i od onih koji ti zavide sakrij namjeru (svoju);

11 (Ne savjetuj se) sa ženom o onoj koja je ljubomorna na nju, ni sa strašljivcem o ratu, sa trgovcem o kupovini ni sa kupcem o prodaji, sa zavidljivcem o blagodarnosti, ni sa nemilostivim o dobročinstvu, sa lenjivcem o bilo kakvom poslu, ni sa najamnikom godišnjim o završetku posla, sa slugom lijenim o velikom radu, - ne traži od takvih bilo kakav savjet;

12 Nego samo sa mužem pobožnim prisan budi, za koga znaš da izvršava zapovijesti, koji je u duši svojoj po duši tvojoj, pa ako i sagriješiš, sastradaće s tobom.

13 I savjet srca svoga utvrdi, jer niko ti nije vjerniji od njega.

14 Jer duša čovjekova nekad može više otkriti negoli sedam stražara koji sjede visoko na straži.

15 I pri svemu ovome moli se Višnjem da upravi u istini put tvoj.

16 Početak svakog djela je riječ, i svakoj djelatnosti prethodi savjet.

17 Trag promjene srca četiri stanja otkriva:

18 Dobro i zlo, život i smrt, a gospodar njihov svagda je jezik.

19 Ima čovjek izuzetno vješt da mnoge uči, a sopstvenoj duši je nekoristan.

20 Ima i koji mudruje na riječima, omrznut; takav će ostati bez bilo kakve hrane;

21 Jer njemu nije data od Gospoda blagodat, pošto je svake premudrosti lišen.

22 Ima onaj koji je premudar sopstvenom dušom, i plodovi znanja njegovog na ustima su vjerni.

23 Čovjek premudar narod će svoj poučiti, i plodovi znanja njegovog biće vjerni.

24 Čovjek premudar ispuniće se blagoslova i zvaće ga blaženim svi koji ga vide.

25 Život čovjekov je u broju dana, a dani Izrailja su neizbrojni.

26 Premudar u narodu svome steći će povjerenje i ime njegovo živjeće u vjekove.

27 Čedo, u životu svome isprobavaj dušu svoju, i gledaj šta je zlo za nju, i ne daj mu na nju;

28 Jer nije sve svima od koristi, i nije svaka duša za sve raspoložena.

29 Ne budi halapljiv na svako uživanje i ne budi nezajažljiv u jelima;

30 Jer od mnogih jela biva bolest i nezajažljivost stvara mučninu;

31 Od nezajažljivosti mnogi su umrli; onaj pak koji pazi (na ishranu) produžiće život.

Analiza
Pretraga