1 Onog koji se boji Gospoda, neće snaći zlo, ako i u iskušenje padne, On će ga izbaviti.

2 Čovjek mudar neće omrznuti Zakon, a ko ga se licemjerno drži, kao brod je u buri.

3 Čovjek razuman povjeriće se Zakonu i Zakon mu je vjeran, kao pitanje kome se otkriva (istina - urim).

4 Pripremi riječ, i tako ćeš se čuti, saberi pouke, i onda odgovaraj.

5 Točak na kolima unutrašnjost je bezumnog, i kao osovina koja se okreće, takva je misao njegova.

6 Što je konj neukrotivi, to je prijatelj podrugljivi, rže pod svakim ko ga jaše.

7 Zašto je jedan dan bolji od drugoga ako je svaka dnevna svjetlost u godini od sunca?

8 Razumom Gospodnjim se razlikuju, On mijenja vremena i praznike.

9 Neke od njih uzvisi i osvešta, a druge iz njih svrsta u broj (običnih) dana.

10 I svi ljudi su od zemnoga praha, i Adam od zemlje bi stvoren;

11 Mnoštvom znanja Gospod napravi razliku među njima, i promijeni puteve njihove:

12 Neke od njih blagoslovi i uzvisi, a neke od njih osvešta i k njima se približi; neke, opet, prokune i ponizi i pomjeri ih sa položaja njihovog.

13 Kao krčag glineni su u ruci Njegovoj, - svi putevi Njegovi po blagovoljenju su Njegovom - tako su i ljudi u ruci Stvoritelja svoga, uzvratiće im po sudu svome.

14 Naspram zla je dobro, i naspram smrti život, tako je naspram pobožnoga grješnik.

15 I zato udubljuj se u sva djela Višnjega, po dvoje i dvoje, jedno nasuprot drugoga.

16 Ja sam poslednji došao kao onaj koji skuplja poslije žetelaca.

17 Po blagoslovu Gospodnjem, stigoh i kao žetelac napunih snop.

18 Razumite da se nisam samo za sebe trudio, nego za sve one koji traže pouke.

19 Čujte me, velmože narodni, i čelnici sabranja poslušajte me.

20 Sinu i ženi, bratu i drugu ne daj vlast nad sobom, u toku života svoga; i ne daj drugome imanje svoje, da se ne pokaješ ištući ga.

21 Sve dok si živ i dok dišeš ne zamjenjuj sebe ni sa kim;

22 Jer bolje je da tebe mole djeca tvoja, negoli da se nađeš u rukama djece svoje.

23 U svim djelima svojim budi nadmoćan, i nedaj mrlju na slavu svoju.

24 U dan svršetka dana života tvoga i u vrijeme končine razdijeli nasljeđe svoje.

25 Hrana i prut i breme su za magarca, hljeb i disciplina i rad su za slugu.

26 Zaposli slugu i naći ćeš pokoj; popusti rukama njegovim, i tražiće slobodu.

27 Jaram i uzda vrat će poviti, a slugi zlotvornom okovi i mučenja;

28 Uključi ga u posao da ne lenjstvuje; jer mnogome zlu naučila je upravo lenjost.

29 U rad ga uvedi, kao što mu priliči, a ako ne bude slušao, stavi ga u okove.

30 No, ne pretjeruj u odnosu na bilo koga, i bez rasuđivanja ne čini ništa.

31 Ako imaš slugu, nek ti bude kao ti, jer si ga krvlju stekao;

32 Ako imaš slugu, smatraj ga kao brata, jer će ti kao duša tvoja biti potreban;

33 Jer ako ga ozlobiš [nepravedno], i ustavši pobjegne, kojim putem ćeš ga tražiti?

Analiza
Pretraga