1 Gospod sazda od zemlje čovjeka i opet ga vra ti u nju.

2 Broj dana i vremena dao je ljudima, i dade im vlast nad svim što je na njoj.

3 Po sebi samom obuče ih u silu, i po slici svojoj stvori ih.

4 Stavi strah svoj na svako tijelo, i da vladaju nad životinjama i pticama.

5 Razmišljanje i jezik i oči, uši i srce dao im je da rasuđuju.

6 Znanjem razuma ispunio ih je, i dobro i zlo pokazao im.

7 Stavi oko svoje na srca njihova da bi im pokazao veličanstvo djela svojih,

8 [I da bi se hvalili čudesima Njegovim]

9 I Ime osvećenja slavili, da pripovijedaju veličanstva djela Njegovih.

10 Pridodade im znanje i Zakon života dade im u našljedstvo.

11 Zavjet vječni sklopi sa njima i sudbe Njegove pokaza im.

12 Veličanstvo slave vidješe oči njihove, i slavu glasa Njegovog ču uho njihovo.

13 I reče im: Čuvajte se od svake nepravde; i svakome od njih je zapovijedio o bližnjem.

14 Putevi njihovi pred Njim su svagda, neće se sakriti od očiju Njegovih.

15 [Putevi njihovi od mladosti (idu) na zla, i nisu mogli srca svoja umjesto kamenih učiniti tjelesnim.]

16 Svakom narodu postavi vođu, a udio Gospodnji je Izrailj,

17 [Kome, budući da je prvorođeni, postavi vaspitne mjere, i dok je on dijelio svjetlost ljubavi, ostaviše ga.]

18 Sva djela njihova su (jasna) kao sunce pred Njim, i oči Njegove neprestano prate puteve njihove.

19 Ne sakriše se napravde njihove od očiju Njegovih, i svi grijesi njihovi su pred Gospodom.

20 [Gospod, budući blag i znajući stvorenje Svoje, niti ih odbaci niti ih ostavi, štedeći ih.]

21 Milostinja čovjekova kao pečat je s njim, i milost čovjekovu kao zenicu čuvaće.

22 Posle toga ustaće i uzvratiće im, i uzvraćanje njihovo na glavu njihovu pašće.

23 Ipak, pokajnicima dade povratak, i utješi iznemoćale trpljenjem.

24 Vrati se Gospodu i ostavi se grijeha, pomoli se pred licem Njegovim i umanji smetnje.

25 Ushodi k Višnjemu i odvrati se od nepravde i silno omrzni (svaku) gadost.

26 Višnjega, ko će hvaliti u adu, umjesto živih, živih koji Ga slavoslove?

27 Od mrtvaca, kao onoga koga više nema, iščezava ispovijedanje: Onaj ko je živ i zdrav, hvaliće Gospoda.

28 Kako je velika milost Gospodnja i očišćenje onima koji mu se vraćaju!

29 Jer ne može sve biti u ljudima, pošto nije besmrtan sin čovječiji.

30 Šta je svjetlije od sunca? Pa i ono nestaje, tako i zao (čovjek) će se sjetiti tijela i krvi.

31 Silu visine nebeske On sam nadgleda, a ljudi svi su zemlja i prah.

Analiza
Pretraga