1 Gospod sazda od zemlje čovjeka i opet ga vra ti u nju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Broj dana i vremena dao je ljudima, i dade im vlast nad svim što je na njoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Po sebi samom obuče ih u silu, i po slici svojoj stvori ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Stavi strah svoj na svako tijelo, i da vladaju nad životinjama i pticama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Razmišljanje i jezik i oči, uši i srce dao im je da rasuđuju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Znanjem razuma ispunio ih je, i dobro i zlo pokazao im.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Stavi oko svoje na srca njihova da bi im pokazao veličanstvo djela svojih,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 [I da bi se hvalili čudesima Njegovim]
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I Ime osvećenja slavili, da pripovijedaju veličanstva djela Njegovih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Pridodade im znanje i Zakon života dade im u našljedstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Zavjet vječni sklopi sa njima i sudbe Njegove pokaza im.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Veličanstvo slave vidješe oči njihove, i slavu glasa Njegovog ču uho njihovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I reče im: Čuvajte se od svake nepravde; i svakome od njih je zapovijedio o bližnjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Putevi njihovi pred Njim su svagda, neće se sakriti od očiju Njegovih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 [Putevi njihovi od mladosti (idu) na zla, i nisu mogli srca svoja umjesto kamenih učiniti tjelesnim.]
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Svakom narodu postavi vođu, a udio Gospodnji je Izrailj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 [Kome, budući da je prvorođeni, postavi vaspitne mjere, i dok je on dijelio svjetlost ljubavi, ostaviše ga.]
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Sva djela njihova su (jasna) kao sunce pred Njim, i oči Njegove neprestano prate puteve njihove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ne sakriše se napravde njihove od očiju Njegovih, i svi grijesi njihovi su pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 [Gospod, budući blag i znajući stvorenje Svoje, niti ih odbaci niti ih ostavi, štedeći ih.]
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Milostinja čovjekova kao pečat je s njim, i milost čovjekovu kao zenicu čuvaće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Posle toga ustaće i uzvratiće im, i uzvraćanje njihovo na glavu njihovu pašće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ipak, pokajnicima dade povratak, i utješi iznemoćale trpljenjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Vrati se Gospodu i ostavi se grijeha, pomoli se pred licem Njegovim i umanji smetnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ushodi k Višnjemu i odvrati se od nepravde i silno omrzni (svaku) gadost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Višnjega, ko će hvaliti u adu, umjesto živih, živih koji Ga slavoslove?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Od mrtvaca, kao onoga koga više nema, iščezava ispovijedanje: Onaj ko je živ i zdrav, hvaliće Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Kako je velika milost Gospodnja i očišćenje onima koji mu se vraćaju!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Jer ne može sve biti u ljudima, pošto nije besmrtan sin čovječiji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Šta je svjetlije od sunca? Pa i ono nestaje, tako i zao (čovjek) će se sjetiti tijela i krvi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Silu visine nebeske On sam nadgleda, a ljudi svi su zemlja i prah.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga