1 Ovo su riječi knjige koju napisa Varuh, sin Nirijin, sina Masejeva, sina Sedekijina, sina Asadijeva, sina Helkijina u Vavilonu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Godine pete, sedmi dan mjeseca, u vrijeme u koje zauzeše Haldejci Jerusalim i sažegoše ga ognjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I pročita Varuh riječi knjige ove u uši Jehonije, sina Joakimova cara judejskog, i u uši svega naroda dolazećeg ka Knjizi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I u uši velmoža i sinova carskih, i u uši starješina, i u uši svega naroda, od malog do velikog, svih koji žive u Vavilonu na rijeci Sudu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I plakahu i pošćahu i moljahu se pred Gospodom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I sabiraše srebro, koliko je god mogla ruka svakog,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I poslaše u Jerusalim Joakimu, sinu Helkijinu, sinu Salomovu, prvosvešteniku, i sveštenicima i svemu narodu koji se našao sa njim u Jerusalimu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Kad on uze sasude doma Gospodnjeg, iznijete iz Hrama, da se vrate u zemlju Judinu desetog Sivana (mjeseca), sasude srebrne, koje načini Sedekija, sin Josijin, car Judin,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Pošto je preselio Navuhodonosor, car vavilonski, Jehoniju i knezove, i zatvorenike i velmože i narod zemlje iz Jerusalima i odveo ih u Vavilon.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I rekoše: Evo poslasmo vam srebro da kupite za srebro svespaljenicu za grijehe, i tamjan, i pripremite prinos i prinesete na žrtvenik Gospoda Boga našega,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I pomolite se za život Navuhodonosora, cara vavilonskog, i za život Valtazara, sina njegova, da budu dani njihovi kao dani neba na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I daće nam Gospod krjepost i prosvetiće oči naše, i živjećemo u sjeni Navuhodonosora, cara vavilonskog, i u sjeni Valtazara, sina njegovog, i služićemo njima mnogo dana i naći ćemo milost pred njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I molite za nas Gospoda Boga našega, jer sagriješismo Gospodu Bogu našem, i ne odvrati se jarost Gospodnja i gnjev Njegov od nas do dana današnjeg.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I pročitajte knjigu ovu koju vam poslasmo da se obnaroduje u domu Gospodnjem u dan praznika i u dane prigodne,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I da rečete: Gospodu Bogu našem pravda, a nama - stid na licima, kao danas, čovjeku Judinu i onima koji žive u Jerusalimu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I carevima našim i knezovima našim i sveštenicima našim i prorocima našim i ocima našim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Stoga što sagriješismo pred Gospodom, i što mu se ne pokorismo i ne poslušasmo glas Gospoda Boga našeg da hodimo po zapovijestima Gospodnjim, koje je dao pred licem našim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Od dana u koji izvede Gospod oce naše iz zemlje Egipatske, i do dana današnjeg, nepokorni smo Gospodu Bogu našem i otkazivasmo se da poslušamo glas njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I snađoše nas zla i kletve, koje naloži Gospod Mojsiju, slugi svome u dan u koji izvede oce naše iz zemlje Egipatske, da nam dade zemlju kojom teče med i mlijeko kao i dan-danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I ne poslušasmo glas Gospoda Boga našeg po riječima proroka koje nam je poslao,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I hodismo svaki od nas po razumu srca svoga zloga služeći bogovima tuđim, tvoreći zla pred očima Gospoda Boga našeg.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga