1 Veličanstvo visine, tvrđa čistote, vid neba u viđenju slave!

2 Sunce pojavom postaje vjesnik pri izlasku sasud čudesan, djelo Višnjega.

3 U podnevnom zenitu svome isušuje zemlju, i žezi njegovoj ko se može suprotstaviti?

4 Peć se raspaljuje dejstvom ognja, trostruko (jače) sunce sažiže gore: Plamen ognjeni izlivajući, i izsijavajući zrake, zaslepljuje oči.

5 Veliki je Gospod koji ga je stvorio, po riječima Njegovim ono hita putem (svojim).

6 I mjesec je po svemu u vrijeme svoje pokazatelj vremena i znak vijeka;

7 Od mjeseca je znak praznika, (on je) svjetilo koje se umanjuje na kraju.

8 Mjesec se po imenu Njegovom zove, rastući čudesno mijenom, sasud vojski na visini, na tvrđi nebeskoj sjajeći.

9 Ljepota neba slava je zvijezda, ukras koji sija na visinama Gospodnjim:

10 U riječima Svetoga staće po činu i neće oslabiti na stranama svojim.

11 Pogledaj dugu i blagoslovi Stvoritelja njenog, izuzetno divnu u odsjajima svojim;

12 Opasa nebo krugom slave, ruke Višnjega rasprostriješe je.

13 Zapoviješću Njegovom brzo pada snijeg, On ubrzava munju sudbe svoje:

14 Zato se otvoriše riznice i izletješe oblaci kao ptice;

15 Veličanstvom svojim dade silu oblacima, i rasprsnu se kamenje od grada;

16 Pojavom Njegovom pokrenuće gore, voljom Njegovom dunuće jug;

17 Glas groma Njegovog porazi zemlju, i provala oblaka od sjeverca, i kovitlac vjetra.

18 Kao ptice koje lete, On sipa snijeg, i kao skakavac koji se spušta, padanje je njegovo. Ljepota bjeline njegove zadivljuje oči i sipanje njegovo izumljuje srce.

19 I slanu kao so na zemlju izliva; ona smrznuta, postaje oštroigličava.

20 Studeni vjetar sjeverni dunuće i smrznuće se led na vodi; pokriće svu vodenu pučinu i kao u oklop obući će se voda.

21 Progutaće gore i pustinju sagorjeti i spaliti travu kao oganj.

22 Lijek skori za sve biva magla, rosa koja se javlja, osvježuje od žege.

23 Mišlju svojom (Gospod) razdvoji bezdan i zasadi u njemu ostrva.

24 Koji plove po moru, pričaju o opasnosti njegovoj, i slušanjem ušiju naših divimo se:

25 I ondje su čudna i divna djela, svake vrste životinje, stvorenja kitova.

26 Radi Njega miomiriše anđeo Njegov, i riječju Njegovom sve se objedinjuje.

27 Mnogo bismo imali da kažemo, no nismo u stanju (izraziti), - (ostaje nam) završetak riječi: Sve je On.

28 Slaveći ga, otkud nam snaga? Jer On je veliki, iznad svih djela svojih.

29 Strašan je Gospod i veoma veliki, i čudesna je moć Njegova.

30 Slaveći Gospoda, uzvisite Ga koliko možete, jer prevazići će i više (od toga); i uzvisujući Ga, umnožite snagu; (no opet) ne trudite se, jer nećete postići.

31 Ko je Njega vidio, pa da ispriča? I ko će Ga veličati onako kakav jeste?

32 Mnogo je skrivenoga što je više od ovoga, jer malo smo vidjeli djela Njegovih;

33 Jer sve stvori Gospod i pobožnima daje premudrost.

Analiza
Pretraga