1 Smiluj se na nas, Vladaru Bože svih, i pogledaj i navedi strah Tvoj na sve narode;

2 Podigni ruku Tvoju na tuđe narode i neka vide silu Tvoju.

3 Kao što si se pred njima posvetio u nama, tako se pred nama uzveličaj u njima;

4 I poznaće te, kao što te i mi poznasmo, jer nema drugog Boga osim Tebe, Gospode.

5 Obnovi znamenja i ponovi čudesa, proslavi ruku i mišicu desnu;

6 Podigni jarost i izli gnjev, istrijebi protivnika i uništi neprijatelja.

7 Pospješi vrijeme i sjeti se zakletve, i neka se pripovijedaju velika djela Tvoja.

8 U gnjevu ognja neka bude progutan spasavajući se, i koji čine zlo narodu Tvome, neka nađu propast.

9 Satri glave neprijateljskih knezova, koji govore: Nema niko osim nas!

10 Saberi sva plemena Jakovljeva i daj im nasljeđe, kao u početku.

11 Smiluj se Gospode na narod, nazvan po Imenu Tvome, i na Izrailj, koga si Prvorodnim imenovao.

12 Budi milosrdan Gradu Svetinje Tvoje, Jerusalimu, mjestu pokoja Tvoga;

13 Ispuni Sion vrlinskim djelima svojim, i slavom Tvojom narod svoj.

14 Daj svjedočenje Tobom stvorenim bićima u početku, i uzdigni proroštva koja su u ime Tvoje;

15 Daj nagradu onima koji trpe za te, i prorocima Tvojim neka se povjeruje.

16 Usliši, Gospode, molbe molitelja Tvojih po blagoslovu Aronovom za narod Tvoj,

17 I poznaće svi koji žive na zemlji, da si Gospod, Bog vjekova.

18 Svaku hranu prima stomak, no ima hrana od hrane bolja.

19 Grlo okuša hranu od lova, tako i srce razumno riječi lažljive.

20 Srce pokvareno rađa tugu, a čovjek mnogoopitan uzvratiće mu.

21 Svakog muškarca primiće žena, no ima kćer od kćeri bolja.

22 Ljepota žene veseli lice i prevazilazi svaku želju čovjekovu;

23 Ako je na jeziku njenom milost i krotost, sličnog njenom mužu nema među sinovima ljudskim.

24 Ko je stekao ženu, započinje sa sticanjem pomoćnika prema sebi i stuba uspokojenja.

25 Gdje nema ograde, biće razgrabljeno imanje; i gdje nema žene, uzdisaće (čovjek) lutajući.

26 Jer ko će povjerovati naoružanom razbojniku kad prelazi iz grada u grad?

27 Tako biva i čovjeku koji nema gnijezda, i koji boravi gdje zanoći.

Analiza
Pretraga