1 Čedo, pristupaš li da služiš Gospodu, pripremi dušu svoju za iskušenje;

2 Upravi srce svoje i istraj i ne nagli u vrijeme napasti.

3 Prioni uz Njega i ne odvajaj se da bi uzrastao na svršetku svojemu.

4 Sve što te snađe, primi, i u promjenama poniženja svojega budi istrajan.

5 Jer kao što se zlato u vatri isprobava, tako biva i sa ljudima u peći poniženja.

6 Vjeruj Gospodu i pomoći će ti; upravi puteve svoje i uzdaj se u Njega.

7 Vi koji se bojite Gospoda, očekujte milost Njegovu i ne skrećite da ne biste pali.

8 Vi koji se bojite Gospoda, vjerujte mu, i neće izostati nagrada vaša.

9 Vi koji se bojite Gospoda, uzdajte se u dobra, i u veselje vječno i milost.

10 Pogledajte na stare naraštaje i vidite: Ko se povjeri Gospodu i postidje se? Ili ko istraja u strahu Njegovom i bi ostavljen? Ili ko Ga prizva, i prezre Ga?

11 Jer milosrdan je i milostiv Gospod, i oprašta grijehe i spasava u vrijeme nevolje.

12 Teško srcima strašljivim i rukama raslabljenim, i grješniku koji hodi dvijema stazama.

13 Teško srcu raslabljenom zato što ne vjeruje, jer neće naći zaštite.

14 Teško vama koji ste izgubili strpljenje! Šta ćete činiti kad vas Gospod posjeti?

15 Koji se boje Gospoda, neće biti neposlušni riječima njegovim, i koji Ga ljube, držaće se puteva Njegovih.

16 Koji se boje Gospoda, tražiće Njegovo blagovoljenje, i koji ga ljube, nahraniće se Zakonom.

17 Koji se boje Gospoda, pripremiće srca svoja i pred Njim će poniziti duše svoje.

18 Predajmo se u ruke Gospodnje, a ne u ruke čovječije; jer koliko je veličanstvo Njegovo, tolika je i milost Njegova.

Analiza
Pretraga