1 Krjepak je bio u ratu Isus Navin i nasljednik Mojsijev u proroštvima; on je bio po imenu svome veliki na spasenje izabranika Njegovih, pri osveti nad buntovnim neprijateljima, da bi uveo u nasljeđe Izrailja.

2 Kako se tek proslavio podizanjem ruku svojih i ispružanjem mača na gradove!

3 Ko je prije njega tako stao? Jer ratove Gospodnje on je vodio.

4 Zar se rukom njegovom ne zaustavi sunce i zar jedan dan ne postade dva?

5 Prizvao je Višnjeg Vladiku da smrvi okolne neprijatelje, i usliša ga veliki Gospod kamenjem gradnim sile krjepke:

6 Pokrenu rat na neznabožni narod i silaskom pogubi protivnike, da bi narodi poznali svemoć njegovu, jer je pred Gospodom ratovanje njegovo.

7 Zato što je slijedio Moćnoga i u vrijeme Mojsija učinio milost, on i Halev, sin Jefonijev, suprotstavljanjem sabranju, sprječavanjem naroda od grijeha i zaustavljanjem gunđanja zlog.

8 I njih dvojica biše spaseni od šest stotina hiljada pješaka da bi ih uveli u nasljeđe, u zemlju u kojoj teče med i mlijeko.

9 I dade Gospod Halevu moć, tako da do starosti ostade sa njim kako bi se popeo do vrha zemlje i sjeme njegovo steklo nasljeđe,

10 Da bi vidjeli svi sinovi Izrailjevi da je dobro ići za Gospodom.

11 A sudije? Svaki po svome imenu, kojih nije bludničilo srce i koji se nisu okrenuli od Gospoda, neka im je spomen sa blagoslovima;

12 Kosti njihove, nek cvjetaju na mjestu njihovom, i ime njihovo naslijeđeno od sinova njihovih neka se proslavi.

13 Od Gospoda svog voljeni Samuilo, prorok Božji, ustanovi carstvo i pomaza knezove nad narodom svojim;

14 Zakonom Gospodnjim sudio je sabranje i posjeti Gospod Jakova;

15 Vjerom svojom bi isproban prorok i pozna se u riječima svojim kao vjeran viđenju.

16 Prizvao je Gospoda Silnoga kad je satirao okolne neprijatelje svoje, prinosom jagnjeta dojenčeta;

17 I zagrmlje sa neba Gospod i jekom velikom, čujnim učini glas svoj,

18 I istrijebi načelnike Tira i sve knezove Filistejske.

19 I prije vremenaupokojenja vječnog svog posvjedočio je pred Gospodom i Pomazanikom Njegovim: Imovine, do obuće, ni od koga nisam uzeo; i ne nađe se čovjeka da ga prekori.

20 I kad je on usnuo, prorokova i ukaza caru na končinu njegovu, i podiže sa zemlje glas svoj proroštvom da izbriše grijeh naroda.

Analiza
Pretraga