1 Samo onaj koji predaje dušu svoju, i koji se udubljuje umom u Zakon Višnjega, premudrost svih starih potražiće i proroštvima pozabaviće se.

2 Povijest muževa znamenitih sačuvaće i u tananosti ući će,

3 Za skrivenim smislom izreka tragaće i sa zagonetkama priča opštiće.

4 Među velmožama služiće i pred knezom biće viđen, zemljom tuđih naroda proći će, jer je dobro i zlo u ljudima iskusio.

5 Srce svoje predaće da rano rani ka Gospodu Stvoritelju svome, i pred Višnjim će se pomoliti; otvoriće usta svoja na molitvu i za grijehe svoje pomoliće se.

6 Ako Gospod veliki htjedne, Duhom razumnosti će se ispuniti; on će izliti riječi premudrosti svoje i u molitvi ispovijediće se Gospodu;

7 On će upraviti volju svoju i znanje, i o skrivenim tajnama Njegovim razmišljaće;

8 On će projaviti mudrost učenja svoga i u zakonu Zavjeta Gospodnjeg hvaliće se.

9 Hvaliće mnogi razumnost njegovu, i dovijek će se pamtiti; neće nestati sjećanje na njega i ime njegovo živjeće iz pokoljenja u pokoljenje;

10 Premudrost njegovu pripovijediće narodi, i pohvalu njegovu objavljivaće sabranje (=crkva);

11 Ako poživi, ostaviće ime više od hiljada, a ako počine, biće mu još slavnije.

12 Još razmislivši, pripovijedaću, i kao pun mjesec ispunih se.

13 Poslušajte me, sinovi pobožni, i rastite kao ruža što raste pri potoku rosnom,

14 I kao livan zamirišite mirisom, i procvjetajte cvijetom kao krin, razdajite miris i pjevajte pjesmu, blagoslovite Gospoda u svim djelima (Njegovim),

15 Dajte imenu Njegovom veličanje i ispovijedajte se u pohvali Njegovoj u pjesmama usana i guslama, i ovako recite u ispovijesti:

16 Djela Gospodnja sva, veoma su dobra, i svaka naredba biće u svoje vrijeme. Ne može se kazati: Šta je ovo? Čemu ovo? Jer će se sve u svoje vrijeme istražiti.

17 Slovom Njegovim zaustavi se kao stog voda, i riječju usta Njegovih ustave vodene.

18 U zapovijesti Njegovoj sve je blagovoljenje, i nema ga ko bi umanjio spasenje Njegovo.

19 Djela svakog tijela su pred Njim i nemoguće se sakriti od očiju Njegovih;

20 Od vijeka u vijek je nadgledao, i nema ničega krasnog pred njim.

21 Ne može se kazati: Šta je ovo? Čemu ovo? Jer sve je na potrebu njihovu stvoreno.

22 Blagoslov njegov se kao rijeka izlio i kao poplava suvo (tle) napojio;

23 Tako će gnjev Njegov narodi (mnogobožni) naslijediti, kao što pretvori vode u slanost.

24 Putevi Njegovi su za pobožne pravi, kao što su za bezakonike spoticanje;

25 On je dobra dobrima stvorio od početka, kao i zla za grješnike.

26 Osnovno svake potrebe za život čovjekov je voda i oganj i gvožđe i so i pšenično brašno i mlijeko i med, sok grozda i ulje i odjeća;

27 Sve ovo je blagočestivim na dobro, kao što će se grješnicima pretvoriti u zlo.

28 Postoje duhovi koji su za osvetu stvoreni, i jarošću svojom utvrdio je kazne za njih; u vrijeme končine izliće moć, i jarost Tvorca svoga zaustaviće.

29 Oganj i grad i glad i smrt, sve to je za osvetu stvoreno;

30 Zvjerova zubi i škorpije i zmije otrovnice i mač osvetnika na propast bezbožnika.

31 Zapovijesti Njegovoj će se radovati i na zemlji za potrebe se pripremiti i u vremenima svojim neće pogaziti riječ.

32 Radi toga najprije se ukrijepih i razmislih i zapisano ostavih:

33 Sva djela Gospodnja su dobra, i On će sve što je nužno u čas svoj dati,

34 Pa se ne može reći: Ovo je gore od ovoga, jer će sve u svoje vrijeme biti priznato za dobro.

35 A sada svim srcem i ustima pojte i blagoslovite ime Gospodnje.

Analiza
Pretraga