1 Ne zavidi ženi njedara svojih, niti uči sebe nauci zloj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ne predaj ženi dušu svoju da ona zavlada snagom tvojom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ne sretaj ženu razvratnu da ne upadneš u zamku njenu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 S pjevačicom se ne miješaj da te ne namami svojim vještinama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Na djevojku ne gledaj ljubopitljivo da te ne sablazni čarima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ne predaj bludnici dušu svoju da ne izgubiš nasleđe svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ne lutaj po ulicama grada i po pustarama njegovim ne bludi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Skloni oko tvoje sa žene lijepe i ne gledaj ljubopitljivo krasotu tuđu; ljepotom ženskom mnogi su prevareni, od nje kao oganj pohotljivost se raspaljuje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Sa udatom ženom mnogo ne sjedi, i ne druži se dugo s njom u pijenju vina, da se ne prikloni njoj duša tvoja, i duhom svojim sklizneš u propast.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ne ostavljaj starog prijatelja; jer skorašnji nije njemu ravan: vino novo - prijatelj novi, kad postane staro, sa zadovoljstvom ćeš ga piti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ne pozavidi slavi grješnika, jer ne znaš kakva je propast njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ne prihvataj ono što prihvataju nečestivi, sjeti se da se do pakla neće opravdati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Daleko odstupi od čovjeka koji ima vlast da ubija, i neće te smućivati strah smrti; i ako (mu) priđeš, ne sagriješi da ne oduzme život tvoj; znaj da između zamki prolaziš i po ivicama gradskih zidova hodiš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Po svojoj moći, imaj na umu bližnje svoje i s mudrima se savjetuj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 S razumnima neka je pomisao tvoja i svako pripovijedanje tvoje u Zakonu Višnjega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Muževi pravedni neka večeravaju s tobom, i u strahu Božjem neka bude pohvala tvoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Od ruke umjetnika djelo biće pohvaljeno, i upravitelj narodni mudar je u riječi svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Strašan je u gradu svome čovjek jezičav, a drzak u riječi svojoj biće omrznut.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga