1 Trud veliki dat je svakom čovjeku i breme teško sinovima Adamovim, od dana izlaska njihovog iz utrobe matere njihove do dana povratka njihovog majci svih;

2 Razmišljanja njihova i strah srca, misao iščekivanja, dana smrti.

3 (Počev) od onog koji sjedi na tronu slave do poniženog u zemlji i prahu,

4 Od onog koji nosi porfiru i krunu do obučenog u sirotinjske rite, jarost i zavist i nemir i bespokojstvo i strah smrti i nezadovoljstvo i svađa,

5 I u vrijeme odmora na krevetu san noćni mijenja znanje njegovo.

6 Malo kao ništa je u pokoju, i od njega u snovima kao na dnevnoj straži, smućen viđenjem srca svoga, slično izbjeglom od lica rata,

7 U vrijeme nevolje svoje se podiže začuđen bezrazložnošću straha.

8 Sa svakim je tijelom od čovjeka do živinčeta, a kod grješnika sedam puta više:

9 Smrt i krv i svađa i mač, napasti, glad, satrvenost i šibe.

10 Na bezakonike je sve ovo popušteno i zbog njih se dogodio potop.

11 Sve što je od zemlje, u zemlju se vraća, i što je od voda, u more se sliva.

12 Svaki dar i nepravda istrijebiće se, a vjera će vavijek ostati.

13 Bogatstvo nepravednih kao rijeka će presahnuti i kao silni grom u kiši nestati;

14 Ko otvori ruku, zaradovaće se, kao što će i prestupnici na kraju iščeznuti.

15 Potomstvo bezbožnika neće umnožiti grane, i korijenje nečisto na tvrdosjekom je kamenu.

16 Trska na svakoj vodi i obali rijeke biće iščupana prije svake druge trave.

17 Milost kao raj u blagoslovima, i milostinja vavijek ostaje.

18 Život samodovoljnog i trudbenika osladiće se i više od obojice je onaj koji nađe blago.

19 Djeca i izgradnja grada proslavljaju ime, a više od obojega se smatra žena neporočna.

20 Vino i muzika vesele srce, a više od obojega je ljubav za premudrost.

21 Svirala i gusle čine melodiju slatkom, a više od obojega je jezik sladak.

22 Milost i ljepotu poželjeće oko, a više od obojega je zelenilo sjemena.

23 Prijatelj i drug se susreću u (svoje) vrijeme, a više od obojega je žena sa mužem.

24 Braća i pomoć su u vrijeme nevolje, a više od obojega izbaviće milostinja.

25 Zlato i srebro ukrijepiće nogu, a više od obojega koristiće savjet.

26 Bogatstvo i moć uznose srce, a više od obojega je strah Gospodnji; nema u strahu Gospodnjem nedostatka, i ne treba van njega tražiti pomoć;

27 Strah Gospodnji je kao raj blagosloveni i više od svake slave zakriljuje ga.

28 Čedo, život prosjački ne živi, bolje je umrijeti negoli prositi.

29 Čovjeku koji gleda na tuđu trpezu, život ne treba računati u život; poniziće dušu svoju jelima tuđim, čovjek pak razuman i vaspitan sačuvaće se.

30 Ustima bestidnog osladiće prosjačenje, i u utrobi njegovoj oganj će se raspaliti.

Analiza
Pretraga