1 Sjećanje na Josiju je poput tamjana napravljenog trudom mirovarioca: u svakim ustima biće kao med sladosno i kao muzika na gozbi vina.

2 On se usmjerio na obraćanje naroda i iskorijeni mrzost bezakonja;

3 Usmjeri ka Gospodu srce svoje, u dane bezakonika utvrdi blagočešće.

4 Izuzev Davida i Jezekije i Josije, svi sagrješenjem sagriješiše; jer ostaviše Zakon Višnjega, a carevi Judini nestadoše:

5 Jer dadoše moć svoju drugima i slavu svoju narodu tuđemu.

6 Sažegoše izabrani grad svetinje i opustošiše puteve njegove,

7 Rukom Jeremijinom; jer zlo mu učiniše, a on u materici bi posvećen za proroka, da iskorjenjava, poražava i pogubljuje, a takođe da izgrađuje i zasađuje.

8 Jezekilj je vidio javljanje Slave koju mu (Bog) pokaza na kolesnici heruvimskoj;

9 Jer se sjeti neprijatelja u vidu kiše i činjenja dobra ispravljajući puteve (naroda).

10 A dvanaest proroka kosti neka procvjetaju na mjestu njihovom; jer utješi (Gospod) Jakova i njih izbavi vjerom nade.

11 Kako da proslavimo Zorovavelja? On je kao pečat na desnoj ruci,

12 Tako i Isus, sin Josedekov; oni u dane svoje sagradiše dom i uzvisiše Hram sveti Gospodu, prigotovljen za slavu vječnu.

13 Veliki je spomen i Neemije koji nam podiže zidove pale (Grada) i postavi vrata i prijevore i obnovi domove naše.

14 Niko na zemlji nije bio sazdan takav kao Enoh; jer on bi uzet sa zemlje.

15 Niti se rodi muž ravan Josifu: vođa braće, tvrđa naroda, i kosti njegove biše sačuvane.

16 Sim i Sit među ljudima se proslaviše, i iznad svakog živog stvora, Adam pri stvaranju.

Analiza
Pretraga