1 Kamenu nečistom sličan je lenjivac i svako će se smijati beščašću njegovom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Volovskom izmetu sličan je lenjivac; svak ko ga se dotiče, otresa ruku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Sramota je za oca nevaspitani sin, i kći (takva) na poniženje biva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Kći razumna steći će sebi muža, a bestidna tuga je onome koji je rodio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Oca i muža sramoti drska, i od obojice biva prezrena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Kao muzika u tugi, tako je i pričanje u nevrijeme; a karanje i poučavanje u premudrosti priliče svakom vremenu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 [Djeca u dobrom životu imajući hranu, svojih roditelja sakriće neplemenitost;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Djeca pomračena prezirom i nevaspitanjem prljaju plemenitost svoje rodbine]
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Lijepećem glinenu posudu sličan je onaj koji uči ludog i koji podiže spavajućeg iz dubokog sna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ko priča onom što drijema, priča ludome, i na kraju će kazati: Šta je?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Nad mrtvacem plači, jer je izgubio svjetlost, i nad ludim plači, jer je izgubio razum; slađe plači nad mrtvim zato što se odmorio; a ludog od smrti gori je zao život.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Oplakivanje mrtvog (traje) sedam dana, a ludog i nečasnog u sve dane života njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Sa bezumnim dugo ne razgovaraj, i nerazumnom ne idi, čuvaj se od njega da ne bi imao tereta i da se ne oskvrnaviš kad ga budeš odbacivao; ukloni se od njega, i naći ćeš spokojstvo i nećeš biti ožalošćen bezumljem njegovim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Od olova ima li šta teže? I koje mu je ime, osim: ludi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Pijesak i so i željeznu rudu lakše je podnijeti od čovjeka nerazumna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Drvena obloga spojena u gradnji doma potresom neće se raspasti; tako i srce utvrđeno na rasuđivanju volje, kad dođe vrijeme, neće se uplašiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Srce osnovano na rasuđivanju razuma, kao ukras je pješčani na zatesanom zidu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Podtornji na visinu postavljeni pred vjetrom neće izdržati; tako i srce strašljivo na upovanju ludog pred svakim strahom neće izdržati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ko probada oko, pustiće suzu; ko probada srce, projaviće osjećanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ko baca kamen na ptice, odgoni ih, a ko sramoti prijatelja, razara prijateljstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Protiv prijatelja, ako izvučeš mač, ne očajavaj, jer ima (nade) na povratak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Protiv prijatelja, ako otvoriš usta, ne boj se, postoji pomirenje. Samo od sramoćenja i gordosti, i otkrivanja tajni i podmuklog vrijeđanja odbjeći će svaki prijatelj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Vjeru stekni u siromaštvu s bližnjim, da bi u dobrima njegovim zajedno izobilovao; u vrijeme tuge ostani uz njega da bi u nasleđu njegovom bio mu sunaslednik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Prije ognja biva para u peći i dim; tako i prije krvoprolića omraza.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Prijatelja zaštititi neće me biti sramota, i od lica njegovog neću se sakriti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I ako mi se dogodi zlo zbog njega, svak ko to čuje, čuvaće se od njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ko će postaviti na ustima mojim stražu i na usnama mojim pečat svemoćan da ne otpadnem od njega, i jezik moj da me ne uništi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga