1 Kamenu nečistom sličan je lenjivac i svako će se smijati beščašću njegovom.

2 Volovskom izmetu sličan je lenjivac; svak ko ga se dotiče, otresa ruku.

3 Sramota je za oca nevaspitani sin, i kći (takva) na poniženje biva.

4 Kći razumna steći će sebi muža, a bestidna tuga je onome koji je rodio.

5 Oca i muža sramoti drska, i od obojice biva prezrena.

6 Kao muzika u tugi, tako je i pričanje u nevrijeme; a karanje i poučavanje u premudrosti priliče svakom vremenu.

7 [Djeca u dobrom životu imajući hranu, svojih roditelja sakriće neplemenitost;

8 Djeca pomračena prezirom i nevaspitanjem prljaju plemenitost svoje rodbine]

9 Lijepećem glinenu posudu sličan je onaj koji uči ludog i koji podiže spavajućeg iz dubokog sna.

10 Ko priča onom što drijema, priča ludome, i na kraju će kazati: Šta je?

11 Nad mrtvacem plači, jer je izgubio svjetlost, i nad ludim plači, jer je izgubio razum; slađe plači nad mrtvim zato što se odmorio; a ludog od smrti gori je zao život.

12 Oplakivanje mrtvog (traje) sedam dana, a ludog i nečasnog u sve dane života njihova.

13 Sa bezumnim dugo ne razgovaraj, i nerazumnom ne idi, čuvaj se od njega da ne bi imao tereta i da se ne oskvrnaviš kad ga budeš odbacivao; ukloni se od njega, i naći ćeš spokojstvo i nećeš biti ožalošćen bezumljem njegovim.

14 Od olova ima li šta teže? I koje mu je ime, osim: ludi?

15 Pijesak i so i željeznu rudu lakše je podnijeti od čovjeka nerazumna.

16 Drvena obloga spojena u gradnji doma potresom neće se raspasti; tako i srce utvrđeno na rasuđivanju volje, kad dođe vrijeme, neće se uplašiti.

17 Srce osnovano na rasuđivanju razuma, kao ukras je pješčani na zatesanom zidu.

18 Podtornji na visinu postavljeni pred vjetrom neće izdržati; tako i srce strašljivo na upovanju ludog pred svakim strahom neće izdržati.

19 Ko probada oko, pustiće suzu; ko probada srce, projaviće osjećanje.

20 Ko baca kamen na ptice, odgoni ih, a ko sramoti prijatelja, razara prijateljstvo.

21 Protiv prijatelja, ako izvučeš mač, ne očajavaj, jer ima (nade) na povratak.

22 Protiv prijatelja, ako otvoriš usta, ne boj se, postoji pomirenje. Samo od sramoćenja i gordosti, i otkrivanja tajni i podmuklog vrijeđanja odbjeći će svaki prijatelj.

23 Vjeru stekni u siromaštvu s bližnjim, da bi u dobrima njegovim zajedno izobilovao; u vrijeme tuge ostani uz njega da bi u nasleđu njegovom bio mu sunaslednik.

24 Prije ognja biva para u peći i dim; tako i prije krvoprolića omraza.

25 Prijatelja zaštititi neće me biti sramota, i od lica njegovog neću se sakriti.

26 I ako mi se dogodi zlo zbog njega, svak ko to čuje, čuvaće se od njega.

27 Ko će postaviti na ustima mojim stražu i na usnama mojim pečat svemoćan da ne otpadnem od njega, i jezik moj da me ne uništi?

Analiza
Pretraga