1 Poštuj ljekara, prema potrebama od njega počasti su njegove, jer i njega je stvorio Gospod;

2 Jer od Višnjega je iscjeljenje, i od cara primiće dar.

3 Znanje ljekara uzvisiće glavu njegovu, i pred velmožama biće počastvovan.

4 Gospod je stvorio od zemlje ljekove, i čovjek razuman neće ih prezreti.

5 Nije li od drveta voda postala slatka da bi se poznala sila Božja?

6 I on je dao ljudima znanje da bi se proslavio čudesima svojim;

7 Njima je iscjelio i skinuo bol sa čovjeka, ljekotvorac njima pravi smješu.

8 I neće se okončati cjela Njegova i mir od Njega će doći na lice zemlje.

9 Čedo, u bolestima svojim ne budi nemaran, nego se moli Gospodu, i on će te izliječiti.

10 Odstupi od sagrješenja, i upravi ruke, i od svakog grijeha očisti srce;

11 Prinesi miomirnu (žrtvu) i spomen od semidala i izobilni prinos, kao da ćeš umrijeti.

12 I daj mjesto ljekaru, jer i njega je stvorio Gospod, i neka se ne udaljuje od tebe, jer ti je potreban.

13 Ima vrijeme kada ruke njihove zamirišu;

14 Jer i oni će se Gospodu pomoliti, da ih nagradi pokojem i liječenjem radi ozdravljenja.

15 Koji griješi prema Stvoritelju svome, upašće u ruke ljekara.

16 Čedo, nad mrtvim prolij suze i kao pritisnut nevoljom, zaplači, saglasno volji njegovoj, obavij tijelo njegovo, i ne zanemari pogreb njegov.

17 Gorak nek bude plač i toplo ridanje, i učini naricanje, prema dostojanstvu njegovom, dan jedan i dva, da izbjegneš osudu, i utješi se zbog tuge;

18 Jer od tuge se rađa smrt, i tuga srca troši snagu.

19 Sa nesrećom prebiva i tuga i život siromaha biva po srcu (njegovu).

20 Ne prepusti tugi srce svoje, udalji se od nje, sjetivši se končine;

21 Ne zaboravi da mu nema povratka; njemu nećeš koristiti, a sebi ćeš naškoditi.

22 Sjeti se suda (kraja) njegovog, jer takav će biti i tvoj; meni juče, a tebi danas.

23 Sa upokojenjem mrtvog uspokoj i sjećanje na njega, i utješi se u njemu, ishodom duha njegovog.

24 Premudrost pismenog je u mogućnosti upražnjavanja, i ko smanjuje zabavu svoju, postaće mudar.

25 Čime će postati mudar onaj koji drži ralo, i koji se hvali ubodom koplja, koji volove goni, i bavi se staranjem o njima, i čiji se razgovori svode na junad?

26 Srce njegovo je predano pravljenju brazda, i bdenje njegovo hranjenju teladi.

27 Takav je i svaki drvodjelja i neimar koji noć pretvara u dan, i koji rezbare oblike pečata, i čija je istrajnost u raznovrsnosti promjena; takav srce svoje predaje slikanju živopisa, i staranje je njegovo učiniti djelo savršenim.

28 Takav je i kovač, koji sjedi kod nakovnja i razmišlja o djelima od gvožđa; dim ognja iznurava tijelo njegovo, i sa toplotom peći se bori; zvuk čekića zaglušuje uho njegovo i naspram izobraženja sasuda su oči njegove; srce svoje je predao završetku djela, i bdenje svoje da ih ukrasi do savršenstva.

29 Takav je i grnčar koji sjedi za djelom svojim, i okreće nogama svoj točak, koji se sa brižljivošću cjelosno predao djelu svome, i čije je usklađeno sve djelanje;

30 On mišicom svojom oblikuje glinu i nogama svojim savlađuje joj snagu; srce svoje predaje završetku sasuda, i staranje njegovo je da očisti peć.

31 Svi ovi se uzdaju u ruke svoje, i svako djelom svojim stiče mudrost;

32 Bez njih ne može se nastaniti grad, ni naseliti, ni u njemu živjeti.

33 No, oni na skupštinu narodnu neće biti pozvani, ni na sabranje uzdignuti; na sudijsku stolicu neće sjesti, i o zavještanjima sudskim neće rasuđivati.

34 Niti će tumačiti nauku i sudove, ni pričama se baviti, nego će djelatnost životnu utvrđivati, i molitva njihova je umjetničko djelo.

Analiza
Pretraga