1 Poštuj ljekara, prema potrebama od njega počasti su njegove, jer i njega je stvorio Gospod;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jer od Višnjega je iscjeljenje, i od cara primiće dar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Znanje ljekara uzvisiće glavu njegovu, i pred velmožama biće počastvovan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Gospod je stvorio od zemlje ljekove, i čovjek razuman neće ih prezreti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Nije li od drveta voda postala slatka da bi se poznala sila Božja?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I on je dao ljudima znanje da bi se proslavio čudesima svojim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Njima je iscjelio i skinuo bol sa čovjeka, ljekotvorac njima pravi smješu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I neće se okončati cjela Njegova i mir od Njega će doći na lice zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Čedo, u bolestima svojim ne budi nemaran, nego se moli Gospodu, i on će te izliječiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Odstupi od sagrješenja, i upravi ruke, i od svakog grijeha očisti srce;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Prinesi miomirnu (žrtvu) i spomen od semidala i izobilni prinos, kao da ćeš umrijeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I daj mjesto ljekaru, jer i njega je stvorio Gospod, i neka se ne udaljuje od tebe, jer ti je potreban.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ima vrijeme kada ruke njihove zamirišu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer i oni će se Gospodu pomoliti, da ih nagradi pokojem i liječenjem radi ozdravljenja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Koji griješi prema Stvoritelju svome, upašće u ruke ljekara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Čedo, nad mrtvim prolij suze i kao pritisnut nevoljom, zaplači, saglasno volji njegovoj, obavij tijelo njegovo, i ne zanemari pogreb njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Gorak nek bude plač i toplo ridanje, i učini naricanje, prema dostojanstvu njegovom, dan jedan i dva, da izbjegneš osudu, i utješi se zbog tuge;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer od tuge se rađa smrt, i tuga srca troši snagu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Sa nesrećom prebiva i tuga i život siromaha biva po srcu (njegovu).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ne prepusti tugi srce svoje, udalji se od nje, sjetivši se končine;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ne zaboravi da mu nema povratka; njemu nećeš koristiti, a sebi ćeš naškoditi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Sjeti se suda (kraja) njegovog, jer takav će biti i tvoj; meni juče, a tebi danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Sa upokojenjem mrtvog uspokoj i sjećanje na njega, i utješi se u njemu, ishodom duha njegovog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Premudrost pismenog je u mogućnosti upražnjavanja, i ko smanjuje zabavu svoju, postaće mudar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Čime će postati mudar onaj koji drži ralo, i koji se hvali ubodom koplja, koji volove goni, i bavi se staranjem o njima, i čiji se razgovori svode na junad?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Srce njegovo je predano pravljenju brazda, i bdenje njegovo hranjenju teladi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Takav je i svaki drvodjelja i neimar koji noć pretvara u dan, i koji rezbare oblike pečata, i čija je istrajnost u raznovrsnosti promjena; takav srce svoje predaje slikanju živopisa, i staranje je njegovo učiniti djelo savršenim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Takav je i kovač, koji sjedi kod nakovnja i razmišlja o djelima od gvožđa; dim ognja iznurava tijelo njegovo, i sa toplotom peći se bori; zvuk čekića zaglušuje uho njegovo i naspram izobraženja sasuda su oči njegove; srce svoje je predao završetku djela, i bdenje svoje da ih ukrasi do savršenstva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Takav je i grnčar koji sjedi za djelom svojim, i okreće nogama svoj točak, koji se sa brižljivošću cjelosno predao djelu svome, i čije je usklađeno sve djelanje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 On mišicom svojom oblikuje glinu i nogama svojim savlađuje joj snagu; srce svoje predaje završetku sasuda, i staranje njegovo je da očisti peć.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Svi ovi se uzdaju u ruke svoje, i svako djelom svojim stiče mudrost;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Bez njih ne može se nastaniti grad, ni naseliti, ni u njemu živjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 No, oni na skupštinu narodnu neće biti pozvani, ni na sabranje uzdignuti; na sudijsku stolicu neće sjesti, i o zavještanjima sudskim neće rasuđivati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Niti će tumačiti nauku i sudove, ni pričama se baviti, nego će djelatnost životnu utvrđivati, i molitva njihova je umjetničko djelo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga