1 Onaj koji živi u vjekove, stvori sve i sva zajedno;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Gospod jedini će se opravdati [i nema drugog osim Njega,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Koji upravlja svijetom pedljom ruke svoje i sve je poslušno volji Njegovoj, On je Car svih silom Svojom, koji razdvaja u njima sveto od nečistog.]
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Nikome nije dao da objavi djela Njegova, i ko će istražiti veličanstva Njegova?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Moć veličanstva Njegovog ko će izmjeriti? I ko će pridodati da ispripovijeda milosti Njegove?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Niti se može umanjiti niti pridodati, i nemoguće je istražiti čudesa Gospodnja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Kada okonča (traganje) čovjek, tada tek počinje; i kada prestane, tada će se zadiviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Šta je čovjek? I šta potreba njegova? Šta je dobro njegovo, i šta zlo njegovo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Broj dana čovjekovih mnogo je, ako je, stotinu godina:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Kao kap vode morske i zrno pijeska, tako je malo godina (u odnosu) na dan vječni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Radi toga bio je dugotrpjeljiv Gospod prema njima, i izlio je na njih milost svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Vidje i pozna propast njihovu, jer je zla; radi toga je umnožio milosrđe svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Milost čovjekova je na bližnjem njegovom, a milost Gospodnja na svako tijelo (biće). On izobličava i kara i uči, i vraća kao Pastir stado svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Koji primaju karanje, miluje, i one koji hitaju sudbama Njegovim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Čedo, u dobrima ne dozvoli mrlju i u svakom davanju povoda za tugu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Neće li žegu zaustaviti rosa? Zato je bolja riječ negoli davanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Zar je bolja riječ od dobrog davanja? Oboje je svojstvo čovjeka oblagodaćenog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Glupak neblagodarno blati, i od davanja zavidljivca ispadaju oči.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Prije nego što prozboriš nauči, i prije bolesti liječi se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Prije suda ispitaj sebe, i u vrijeme posjete Božje, naći ćeš milost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Prije nego se razboliš, ponizi se, i u vrijeme grjehova pokaži obraćenje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ništa nek te ne spriječi da ispuniš zavjet blagovremeno, i ne čekaj sve do smrti da se opravdaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Prije nego se pomoliš, pripremi sebe i ne budi kao čovjek koji kuša Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Sjeti se Njegovog gnjeva u dane končine, i vremena osvete, kada okrene lice svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Sjeti se vremena gladi u vrijeme izobilja, siromaštva i nemaštine u vrijeme bogatstva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Od jutra do večera mijenja se vrijeme, i sve je brzo pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Čovjek mudar u svemu će biti oprezan, i u dane grjehova paziće se od sagrješenja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Svako ko je razuman, poznao je premudrost, i onome ko nju pronađe, odaće priznanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Razboriti u riječima, i oni postaše mudri, i umnožiše izreke istinite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Ne idi za svojim željama i od pohota svojih uzdržavaj se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Ako dadeš dušom svojom saglasnost pohoti, učiniće te radovanjem neprijatelja tvojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Ne veseli se mnogoj raskoši i ne vezuj se za zajednicu sa njom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Ne postani siromašan rasipno trošeći pozajmljeno, a ništa nemajući u kesi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga