1 Ima izobličenje koje nije lijepo, i ima ćutljivi ali razuman.

2 Kao što je dobro obličiti, a ne gnjeviti se,

3 Tako i onaj koji se kaje, od poniženja će se izbaviti.

4 Što je želja evnuha da uzme nevinost djevojci, to je i onaj koji prinudom donosi sudove.

5 Ima ćutljivi koji se pokazuje mudar, i ima onaj koji je omrznut zbog mnogo pričljivosti.

6 Ima ćutljivi koji ne zna šta da odgovori, i ima ćutljivi koji zna (svoje) vrijeme.

7 Čovjek mudar će ćutati do vremena, a gordeljivac i nerazumni preskočiće vrijeme.

8 Koji mnogo priča, osramotiće se, i koji prigrabljuje vlast, biće omrznut.

9 Ima napredovanje čovjeka u nevoljama, i ima dobitak u umanjenju (njihovom).

10 Ima davanje koje ti neće koristiti, i ima davanje kome je uzvraćanje dvostruko.

11 Ima umanjenje radi slave, i ima koje zbog smirenja podiže glavu.

12 Ima koji kupuje mnogo malim, i koji za to uzvraća sedmostruko.

13 Mudar na riječima čini sebe omiljenim, dok će se blagodeti ludih prosuti.

14 Davanje nerazumnog neće ti koristiti, jer su oči njegove umjesto jednoga mnoge (=nezajažljive);

15 Malo će dati, a mnogo će škoditi, i otvoriće usta svoja kao propovjednik; danas će pozajmiti, a sjutra tražiti; omražen je čovjek takav.

16 Ludi će reći: Nemam prijatelja i nema zahvalnosti za dobra moja;

17 Koji jedu hljeb moj - lažljiva su jezika; koliko puta i koliki će takvog ismijati?

18 Okliznuće na zemlji, bolje je od onog od jezika, tako će i pad zlih brzo doći.

19 Čovjek nemilostan, priča je u nevrijeme, u ustima neznavenih stalno će ostati.

20 Od usta ludog biće odbačena (mudra) priča, jer je neće kazati u pravo vrijeme.

21 Ima koji je spriječen da griješi zbog oskudice, i u uspokojenju njegovom neće ga gristi savjest.

22 Ima koji gubi dušu svoju zbog stida, i od lica nerazumnog izgubiće je.

23 Ima koji zbog stida daje obećanje prijatelju, i koji ga stiče za neprijatelja zabadava.

24 Porok zao u čovjeku je laž, u ustima neznavenih za stalno će ostati.

25 Bolji je izbor kradljivac od onoga koji stalno laže, a oba će propast naslijediti.

26 Svojstvo čovjeka lažljiva je nečasnost, i sramota njegova sa njim je svagda.

27 Mudar na riječima usavršiće sebe, i čovjek razuman dopašće se velmožama.

28 Ko obrađuje zemlju, uzvisiće stanove svoje, i koji je ugodan velmožama, dobiće pomilovanje za nepravdu svoju.

29 Gozbe i darovi zaslepljuju oči mudrih, i kao uzda na ustima sprečavaju prijekor.

30 Premudrost skrivena i blago nevidljivo, koja je korist od obojega?

31 Bolji je čovjek koji skriva ludost svoju negoli čovjek koji skriva premudrost svoju.

Analiza
Pretraga