1 Ima izobličenje koje nije lijepo, i ima ćutljivi ali razuman.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kao što je dobro obličiti, a ne gnjeviti se,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Tako i onaj koji se kaje, od poniženja će se izbaviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Što je želja evnuha da uzme nevinost djevojci, to je i onaj koji prinudom donosi sudove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ima ćutljivi koji se pokazuje mudar, i ima onaj koji je omrznut zbog mnogo pričljivosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ima ćutljivi koji ne zna šta da odgovori, i ima ćutljivi koji zna (svoje) vrijeme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Čovjek mudar će ćutati do vremena, a gordeljivac i nerazumni preskočiće vrijeme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Koji mnogo priča, osramotiće se, i koji prigrabljuje vlast, biće omrznut.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ima napredovanje čovjeka u nevoljama, i ima dobitak u umanjenju (njihovom).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ima davanje koje ti neće koristiti, i ima davanje kome je uzvraćanje dvostruko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ima umanjenje radi slave, i ima koje zbog smirenja podiže glavu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ima koji kupuje mnogo malim, i koji za to uzvraća sedmostruko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Mudar na riječima čini sebe omiljenim, dok će se blagodeti ludih prosuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Davanje nerazumnog neće ti koristiti, jer su oči njegove umjesto jednoga mnoge (=nezajažljive);
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Malo će dati, a mnogo će škoditi, i otvoriće usta svoja kao propovjednik; danas će pozajmiti, a sjutra tražiti; omražen je čovjek takav.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ludi će reći: Nemam prijatelja i nema zahvalnosti za dobra moja;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Koji jedu hljeb moj - lažljiva su jezika; koliko puta i koliki će takvog ismijati?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Okliznuće na zemlji, bolje je od onog od jezika, tako će i pad zlih brzo doći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Čovjek nemilostan, priča je u nevrijeme, u ustima neznavenih stalno će ostati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Od usta ludog biće odbačena (mudra) priča, jer je neće kazati u pravo vrijeme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ima koji je spriječen da griješi zbog oskudice, i u uspokojenju njegovom neće ga gristi savjest.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ima koji gubi dušu svoju zbog stida, i od lica nerazumnog izgubiće je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ima koji zbog stida daje obećanje prijatelju, i koji ga stiče za neprijatelja zabadava.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Porok zao u čovjeku je laž, u ustima neznavenih za stalno će ostati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Bolji je izbor kradljivac od onoga koji stalno laže, a oba će propast naslijediti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Svojstvo čovjeka lažljiva je nečasnost, i sramota njegova sa njim je svagda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Mudar na riječima usavršiće sebe, i čovjek razuman dopašće se velmožama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Ko obrađuje zemlju, uzvisiće stanove svoje, i koji je ugodan velmožama, dobiće pomilovanje za nepravdu svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Gozbe i darovi zaslepljuju oči mudrih, i kao uzda na ustima sprečavaju prijekor.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Premudrost skrivena i blago nevidljivo, koja je korist od obojega?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Bolji je čovjek koji skriva ludost svoju negoli čovjek koji skriva premudrost svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga