1 Breme riječi Gospodnje Izrailju preko Malahije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ljubim vas, veli Gospod; a vi govorite: u čem nas ljubiš? Ne bješe li Isav brat Jakovu? govori Gospod; ali Jakova ljubih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A na Isava mrzih; zato gore njegove opustih i našljedstvo njegovo dadoh zmajevima iz pustinje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Što Edom govori: osiromašismo, ali ćemo se povratiti i sagraditi pusta mjesta, ovako veli Gospod nad vojskama: neka oni grade, ali ću ja razgraditi, i oni će se zvati: krajina bezakonička i narod na koji se gnjevi Gospod dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I oči će vaše vidjeti i vi ćete reći: velik je Gospod na međama Izrailjevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Sin poštuje oca i sluga gospodara svojega; ako sam ja otac, gdje je čast moja? i ako sam gospodar, gdje je strah moj? veli Gospod nad vojskama vama, sveštenici, koji prezirete ime moje, i govorite: u čem preziremo ime tvoje?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Donosite na moj oltar hljeb oskvrnjen, i govorite: čim te oskvrnismo? Tijem što govorite: sto je Gospodnji za preziranje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I kad donosite slijepo na žrtvu, nije li zlo? i kad donosite hromo ili bolesno, nije li zlo? odnesi ga starješini svojemu, hoćeš li mu ugoditi i hoće li pogledati na te? veli Gospod nad vojskama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Zato, molite se Bogu da se smiluje na nas; kad je to iz vaših ruku, hoće li na koga od vas gledati? govori Gospod nad vojskama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ko je među vama koji bi zatvorio vrata ili zapalio oganj na mom oltaru ni za što? Nijeste mi mili, veli Gospod nad vojskama, i neću primiti dara iz vaše ruke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer od istoka sunčanoga do zapada veliko će biti ime moje među narodima, i na svakom će se mjestu prinositi kad imenu mojemu i čist dar; jer će ime moje biti veliko među narodima, veli Gospod nad vojskama.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 A vi ga skvrnite govoreći: sto je Gospodnji nečist, i što se postavlja na nj, jelo je za preziranje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I govorite: gle, kolika muka! a moglo bi se oduhnuti, govori Gospod nad vojskama; i donosite oteto, i hromo i bolesno donosite na dar; eda li ću primiti iz ruke vaše? govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Proklet da je varalica, koji ima u svom stadu muško i zavjetuje, pa prinosi Gospodu kvarno; jer sam velik car, veli Gospod nad vojskama, i ime je moje strašno među narodima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga