1 A posle ovoga podiže Natana da prorokuje u dane Davidove.
Kopirano
+
2 Kao salo odvojeno od žrtve spasenja (mirne), tako bi i David od sinova Izrailjevih.
Kopirano
+
3 Sa lavovima se igraše kao sa jarićima i sa medvjedima kao sa jaganjcima ovčijim.
Kopirano
+
4 U mladosti svojoj ne ubi li ispolina i skide sramotu sa naroda kada ispruži ruku s kamenom praćke i porazi gordost Golijatovu!
Kopirano
+
5 Jer je prizvao Gospoda Višnjeg i (On) dade desnici njegovoj moć da porazi čovjeka silnog u ratu, da uzdigne snagu naroda svog.
Kopirano
+
6 Zato je nebrojeno mnoštvo njega proslavilo i pohvalilo ga blagoslovima Gospodnjim kao dostojnoga vijenca slave.
Kopirano
+
7 Jer on istrijebi okolne neprijatelje i uništi Filistejce protivnike, do dana današnjeg im slomi rogove.
Kopirano
+
8 Svakim cjelom svojim dade ispovijedanje Svetom Višnjem riječima slave. Svim srcem svojim proslavi i vozljubi Stvoritelja svoga.
Kopirano
+
9 I postavi psalmopojce naspram žrtvenika, kako bi glasovima svojim sladosno pojali;
Kopirano
+
10 Dade praznicima blagoljepije i ukrasi vremena do skončanja, da oni hvale sveto Ime Njegovo i od ranog jutra glase Svetilište.
Kopirano
+
11 Gospod oprosti grjehove njegove i uzvisi navijek moć njegovu, i dade mu zavjet careva i presto slave u Izrailju.
Kopirano
+
12 Poslije njega ustade (njegov) sin premudar, (koji) radi njega poživje dugo:
Kopirano
+
13 Solomon carova u dane mira; Bog ga uspokoji sa svake strane da bi podigao dom Imenu Njegovom i ugotovio Svetilište navijek.
Kopirano
+
14 Kako si se umudrio u mladosti svojoj i ispunio kao rijeka razuma!
Kopirano
+
15 Zemlju pokri duša tvoja i ispunio si je pričama tajnovitim;
Kopirano
+
16 Do dalekih ostrva stiglo je ime tvoje, i bio si voljen za mir tvoj;
Kopirano
+
17 U pjesmama, izrekama i pričama i tumačenjima divile su ti se zemlje.
Kopirano
+
18 Imenom Gospoda Boga nazvanoga Boga Izrailjeva sabrao si kao bakar zlato i kao olovo umnožio srebro.
Kopirano
+
19 Priklonio si bedra svoja ženama i bio savladan tijelom svojim;
Kopirano
+
20 Popustio si mrlju na slavu svoju i oskvrnavio sjeme svoje, (time) naveo gnjev na djecu svoju i ponizio bezumljem svojim,
Kopirano
+
21 Te se podijelila vlast na dvoje, i od Jefrema započelo carstvo nepokorno.
Kopirano
+
22 No, Gospod neće ostaviti svoju milost i neće se odreći od riječi svojih, niti istrijebiti potomstvo izabranika svojega, ni sjeme onoga koji ga je zavolio iskorijeniti, pa Jakovu dade ostatak i Davidu od njega korijen.
Kopirano
+
23 I počinu Solomon sa ocima svojim i ostavi iza sebe od sjemena svoga narodu bezumlje i oskudnog razumom Rovoama, koji razdvoji narod savjetom svojim.
Kopirano
+
24 I Jerovoam, sin Navatov, koji uvede Izrailja u grijeh i uputi Jefrema na put grijeha; i umnožiše se veoma grijesi njihovi, te oni odstupiše od zemlje svoje; i na svako zlo posegnuše dok ne dođe osveta na njih.
Kopirano
+
Analiza
Pretraga