1 Ne želi mnoštvo djece beskorisne i ne raduj se sinovima nepobožnim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ako se umnože, ne raduj im se, osim ako je strah Gospodnji s njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ne povjeravaj se životu njihovom i ne oslanjaj se na mnoštvo njihovo; jer bolji je jedan nego hiljade i (bolje je) umrijeti bezdjetan, nego imati djecu nepobožnu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer od jednog razumnog naseliće se grad, a pleme bezakonika opustjeće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Mnogo šta takvo vidjele su oči moje, i jače od takvih čulo je uho moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Na sabranju grješnika razgorijeće se oganj, i u narodu neposlušnom raspaliće se gnjev.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Nije se smilovao (Bog) na drevne gorostase koji odstupiše moćju svojom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Nije poštedio boravište Lotovo usled onih koje je prezrio zbog gordosti njihove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ne smilova se na narod pogibeljni, na uznesene u grijesima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Kao ni na šesto hiljada pješaka sabranih u tvrdosti srdaca svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Makar da je bio jedan tvrdovrati, bilo bi čudno da se opravdao; jer milost i gnjev su kod Njega, On je moćan da pomiluje i da izlije gnjev.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Koliko je mnoštvo milosti Njegove, tako je mnogo i kazne Njegove. Čovjeku po djelima njegovim sudiće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Neće pobjeći (od Njega) grabljivošću grješnik, i neće zadocniti trpljenje blagočestivoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Svakoj milostinji naći će mjesto, svaki će po djelima svojim primiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ne govori: Sakriću se od Gospoda, i sa visine, ko će me se sjetiti? U narodu mnogom neću biti prepoznat, jer šta predstavlja duša moja u neizmjernoj tvorevini?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Gle, nebo i nebo nebesa, bezdan i zemlja, od posjete Njegove pokolebaće se,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Zajedno gore i osnove zemlje od samog pogleda Njegovog trepetom će zadrhtati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I ovo neće razumjeti srce, i puteve Njegove ko će pojmiti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I buru koju čovjek neće vidjeti; većina, pak, Njegovih djela pokrivena je tajnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Djela pravde (Njegove) ko može objaviti? Ili ko će ih podnijeti? Jer (navodno) daleko je Zavjet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Smireni srcem prima ovo, a čovjek nerazuman i prelašćen misli suludo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Počuj me, čedo, i nauči se znanju i na riječi moje pazi srcem svojim:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Objaviću po mjeri nauku i s tačnošću javiću znanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Sudom Gospodnjim djela su Njegova od početka, i od stvaranja njihovog razdijelio je udio njihov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ukrasio je za navijek djela Njegova i početke njihove po rodovima njihovim; niti ogladnješe niti se umoriše, i ne prestadoše od djela svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Niko bližnjega svoga ne satrije, i do vijeka neće se otkazati riječi Njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Poslije toga Gospod pogleda na zemlju i ispuni je dobara svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Dušom svakog živinčeta pokri lice njeno, i u nju je povratak njihov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga