1 Ko se dotakne smole, umazaće se, i ko opšti sa gordeljivcem, postaće mu sličan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Teret iznad tvojih moći ne podiži, i sa moćnijim od sebe i bogatijim ne opšti. Kakvu zajednicu ima krčag sa velikim kotlom? Onaj ga udari, i ovaj se razbije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Bogataš učini nepravdu, i sam se razgnevljuje; siromah trpi nepravdu, i sam moli milost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ako si (mu) koristan, upotrebiće te, i ako nemaš ništa, napustiće te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ako imaš, živjeće s tobom i uništiće te, a samoga to neće zaboljeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ako li je imao potrebu za tobom, obmanuće te, i narugaće ti se, i daće ti nadu, govoriće ti dobro i reći: Je li ti što potrebno?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Posramiće te svojim jelima sve dok te ne uništi, dvaput i triput, i na kraju će ti se narugati; poslije toga vidjeće te i napustiće te, i glavom svojom će klimati na tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Pazi da ne budeš prevaren i da ne budeš ponižen u nerazumlju svome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ako te moćnik pozove, skloni se, i utoliko više će te pozivati;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ne približuj se da ne bi bio odbačen, i ne stoj daleko da ne bi bio zaboravljen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ne dozvoli da razgovaraš sa njim kao sa sebi ravnim, i ne vjeruj većini njegovih riječi; jer dugim razgovorom kušaće te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Nemilostiv je koji se ne drži riječi, i neće te poštedjeti od zlobe i okova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Čuvaj se i jako se pazi, zato što sa padom svojim hodiš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Slušajući ovo, u snu svom straži; cijelog života svog ljubi Gospoda i prizivaj Njega na spasenje svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Svaka životinja voli sebi sličnu, i svaki čovjek - bližnjega svoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Svako tijelo po rodu svome se sabira, i sebi sličnom prisajediniće se čovjek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 U čemu je zajednica vuka i jagnjeta? Takav je i grješnik prema pobožnome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 U čemu je mir između hijene i psa? I u čemu mir između bogataša i siromaha?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Lovina za lavove su magarci u pustinji; tako su pasišta bogataša siromasi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Mrzost gordeljivcu je smirenje; tako je siromah mrzost bogatašu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Bogataša pokolebanog podržavaju prijatelji, a kada smireni padne, odbacuju ga prijatelji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Kad bogataš pogriješi, mnogo ima zaštitnika, govorio je nerazumno, i opravdali su ga. Smireni pogriješi, i naložiše mu kaznu; govorio je pametno, i ne dadoše mu mjesta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Bogataš progovori, i svi zaćutaše, i riječ njegovu uzdigoše do oblaka. Siromah progovori i rekoše: Ko je ovaj? Ako se spotakne, još dublje će ga gurnuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Dobro je bogatstvo u kome nema grijeha, a zlo je siromaštvo u ustima nepobožnog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Srce čovjekovo mijenja lice njegovo, nekad prema dobru, nekad prema zlu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Odraz srca u dobrima - lice je veselo, a razumijevanje priča - razmišljanje s trudom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga