1 Ko se dotakne smole, umazaće se, i ko opšti sa gordeljivcem, postaće mu sličan.

2 Teret iznad tvojih moći ne podiži, i sa moćnijim od sebe i bogatijim ne opšti. Kakvu zajednicu ima krčag sa velikim kotlom? Onaj ga udari, i ovaj se razbije.

3 Bogataš učini nepravdu, i sam se razgnevljuje; siromah trpi nepravdu, i sam moli milost.

4 Ako si (mu) koristan, upotrebiće te, i ako nemaš ništa, napustiće te.

5 Ako imaš, živjeće s tobom i uništiće te, a samoga to neće zaboljeti.

6 Ako li je imao potrebu za tobom, obmanuće te, i narugaće ti se, i daće ti nadu, govoriće ti dobro i reći: Je li ti što potrebno?

7 Posramiće te svojim jelima sve dok te ne uništi, dvaput i triput, i na kraju će ti se narugati; poslije toga vidjeće te i napustiće te, i glavom svojom će klimati na tebe.

8 Pazi da ne budeš prevaren i da ne budeš ponižen u nerazumlju svome.

9 Ako te moćnik pozove, skloni se, i utoliko više će te pozivati;

10 Ne približuj se da ne bi bio odbačen, i ne stoj daleko da ne bi bio zaboravljen.

11 Ne dozvoli da razgovaraš sa njim kao sa sebi ravnim, i ne vjeruj većini njegovih riječi; jer dugim razgovorom kušaće te.

12 Nemilostiv je koji se ne drži riječi, i neće te poštedjeti od zlobe i okova.

13 Čuvaj se i jako se pazi, zato što sa padom svojim hodiš.

14 Slušajući ovo, u snu svom straži; cijelog života svog ljubi Gospoda i prizivaj Njega na spasenje svoje.

15 Svaka životinja voli sebi sličnu, i svaki čovjek - bližnjega svoga.

16 Svako tijelo po rodu svome se sabira, i sebi sličnom prisajediniće se čovjek.

17 U čemu je zajednica vuka i jagnjeta? Takav je i grješnik prema pobožnome.

18 U čemu je mir između hijene i psa? I u čemu mir između bogataša i siromaha?

19 Lovina za lavove su magarci u pustinji; tako su pasišta bogataša siromasi.

20 Mrzost gordeljivcu je smirenje; tako je siromah mrzost bogatašu.

21 Bogataša pokolebanog podržavaju prijatelji, a kada smireni padne, odbacuju ga prijatelji.

22 Kad bogataš pogriješi, mnogo ima zaštitnika, govorio je nerazumno, i opravdali su ga. Smireni pogriješi, i naložiše mu kaznu; govorio je pametno, i ne dadoše mu mjesta.

23 Bogataš progovori, i svi zaćutaše, i riječ njegovu uzdigoše do oblaka. Siromah progovori i rekoše: Ko je ovaj? Ako se spotakne, još dublje će ga gurnuti.

24 Dobro je bogatstvo u kome nema grijeha, a zlo je siromaštvo u ustima nepobožnog.

25 Srce čovjekovo mijenja lice njegovo, nekad prema dobru, nekad prema zlu.

26 Odraz srca u dobrima - lice je veselo, a razumijevanje priča - razmišljanje s trudom.

Analiza
Pretraga