1 Bog koji je negda mnogo puta i različnijem načinom govorio ocevima preko proroka, govori i nama u pošljedak dana ovijeh preko sina,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Kojega postavi našljednika svemu, kroz kojega i svijet stvori.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Koji budući sjajnost slave i obličje bića njegova, i noseći sve u riječi sile svoje, učinivši sobom očišćenje grijeha našijeh, sjede s desne strane prijestola veličine na visini,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I toliko bolji posta od anđela koliko preslavnije ime od njihova dobi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer kome od anđela reče kad: sin moj ti si, ja te danas rodih? I opet: ja ću mu biti otac, i on će mi biti sin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I opet uvodeći prvorodnoga u svijet govori: i da mu se poklone svi anđeli Božiji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Tako i anđelima govori: koji čini anđele svoje duhove, i sluge svoje plamen ognjeni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A sinu: prijestol je tvoj, Bože, va vijek vijeka; palica je pravde palica carstva tvoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Omiljela ti je pravda, i omrzao si na bezakonje: toga radi pomaza te, Bože, Bog tvoj uljem radosti većma od drugova tvojijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I opet: ti si, Gospode, u početku osnovao zemlju, i nebesa su djela ruku tvojijeh:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ona će proći, a ti ostaješ: i sva će ostarjeti kao haljina,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 I savićeš ih kao haljinu, i izmijeniće se: a ti si onaj isti, i tvojijeh godina neće nestati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A kome od anđela reče kad: sjedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje podnožje nogama tvojima?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Nijesu li svi službeni duhovi koji su poslani na službu onima koji će naslijediti spasenije?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga