1 Ne sukobljavaj se sa čovjekom silnikom da nekad ne padneš u ruke njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ne svađaj se sa čovjekom bogatim, da ti se ne suprotstavi moćju svojom; jer mnoge je pogubilo zlato i srca careva skrenulo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ne sukobljavaj se sa čovjekom jezičavim i ne pridodaji na oganj njegov drva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ne šali se sa prostakom, da ne budu obeščašćeni preci tvoji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ne prekori čovjeka koji se vraća od grijeha, sjeti se da smo svi pod prijekorima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ne obeščasti čovjeka u starosti njegovoj, jer i mi ćemo ostariti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ne raduj se smrti čovjeka [koji ti je bio neprijatelj]; sjeti se da svi umiremo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ne prenebregavaj pripovijedanje mudrih, i priča njihovih se drži, jer od njih ćeš izučiti nauku i služenje velikanima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ne odstupaj od pripovijedanja starih, jer ćeš se od njih naučiti razumnosti, i u vrijeme potrebe dati odgovor.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ne raspaljuj ugljevlje grješnika, da ne sagoriš u ognju plamena njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ne ustaj protiv psovača da ne napravi zasjedu ustima tvojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ne daji u zajam čovjeku moćnijem od sebe, i ako mu pozajmiš, budi kao gubitnik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ne daji zalog iznad moći svoje, i ako dadeš zalog, kao dužnik se brini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ne sudi se sa sudijom; jer po namisli njegovoj sudiće mu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 S drskim ne idi na put, da mu ne postaneš teret, jer on će po volji svojoj činiti i nerazumnošću njegovom ćeš propasti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 S gnjevljivcem ne ratuj, i ne putuj s njim kroz pustinju; jer kao ništa je u očima njegovim - krv, i tamo gdje nema pomoći - savladaće te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 S ludim se ne savjetuj, jer neće moći riječ održati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Pred tuđincem ne čini (ništa) tajno, jer ne znaš šta će poroditi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Svakom čovjeku ne otkrivaj srce svoje i neće ti se oduzeti milost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga