1 Ko drži Zakon, umnožava prinose; prinosi žrtvu spasenja ko pazi na zapovijesti.

2 Uzvraća blagodarnost ko prinosi jestvene žrtve; i ko čini milostinju, prinosi žrtvu hvale.

3 Dobra volja Gospodnja je odustati od zlobe, a umilostivljenje - odustati od nepravde.

4 Ne izlazi pred lice Gospodnje prazan, jer sve ovo biva zbog zapovijesti.

5 Prinos pravednog obogaćuje žrtvenik, i miomir njegov pred Svevišnjim je.

6 Žrtva pravedna biva primljena, i sjećanje na nju neće biti zaboravljeno.

7 Blagim okom proslavi Gospoda i ne umanji prvine ruku svojih.

8 Pri svakom davanju nek ti bude radosno lice, i sa veseljem osveštaj desetine.

9 Daj Svevišnjem po davanju Njegovom, i blagim okom po nahođenju ruke;

10 Jer Gospod je onaj koji uzvraća, i sedmostruko će ti nadoknaditi.

11 Ne umanjuj dara, jer ti ga neće primiti, i ne nadaj se u žrtvu nepravednu;

12 Jer Gospod je sudija i nema kod Njega gledanja (licezrenija) ko je ko.

13 Neće primiti licezrenja na uboga i molitvu onepravdovana uslišiće;

14 Neće prezreti molitvu sirotoga, ni udovicu kad izlije molbu.

15 Ne teku li suze udovice niz obraze, i vapaj njen protiv onoga ko ih je izazvao?

16 Koji služi (Bogu), sa blagovoljenjem će biti primljen, i molitva njegova do oblaka će stići;

17 Molitva smirenoga oblake proniče, i dok mu se Bog ne približi, neće se utješiti;

18 I neće odustati dok ga ne posjeti Svevišnji i dok ne bude sudio pravednima, i donio presudu.

19 I Gospod neće zadocniti, niti će biti dugotrpjeljiv na njima sve dok ne satre bedra nemilostivih

20 I dok narodima ne uzvrati osvetom,

21 Dok ne istrijebi mnoštvo napasnika i skiptre nepravednih satre,

22 Dok ne uzvrati čovjeku po djelima njegovim, po djelima čovječijim, po namislima njihovim,

23 Dok ne presudi sud nad narodom svojim i dok ga ne obraduje milošću svojom.

24 Divna je milost u vrijeme tuge njihove, kao kišni oblaci u vrijeme suše.

Analiza
Pretraga