1 Riječi Jeremije sina Helkijina između sveštenika koji bijahu u Anatotu u zemlji Venijaminovoj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kojemu dođe riječ Gospodnja u vrijeme Josije sina Amonova, cara Judina, trinaeste godine carovanja njegova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I u vrijeme Joakima sina Josijina, cara Judina, do svršetka jedanaeste godine carovanja Sedekije sina Josijina nad Judom, dok ne bi preseljen Jerusalim, petoga mjeseca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Prije nego te sazdah u utrobi, znah te; i prije nego izide iz utrobe, posvetih te; za proroka narodima postavih te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A ja rekoh: oh, Gospode, Gospode! evo, ne znam govoriti, jer sam dijete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A Gospod mi reče: ne govori: dijete sam; nego idi kuda te god pošljem, i govori što ti god kažem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ne boj ih se, jer sam ja s tobom da te izbavljam, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I pruživši Gospod ruku svoju dotače se usta mojih, i reče mi Gospod: eto, metnuh riječi svoje u tvoja usta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Vidi, postavljam te danas nad narodima i carstvima da istrebljuješ i obaraš, i da zatireš i raskopavaš, i da gradiš i da sadiš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Poslije mi dođe riječ Gospodnja govoreći: šta vidiš, Jeremija? I rekoh: vidim prut bademov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tada mi reče Gospod: dobro si vidio, jer ću nastati oko riječi svoje da je izvršim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Opet mi dođe riječ Gospodnja drugom govoreći: šta vidiš? I rekoh: vidim lonac gdje vri, i prednja mu je strana prema sjeveru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tada mi reče Gospod: sa sjevera će navaliti zlo na sve stanovnike ove zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer, gle, ja ću sazvati sve porodice iz sjevernijeh carstava, veli Gospod, te će doći, i svaki će metnuti svoj prijesto na vratima Jerusalimskim i oko svijeh zidova njegovijeh i oko svijeh gradova Judinijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I izreći ću im sud svoj za svu zloću njihovu što me ostaviše, i kadiše drugim bogovima, i klanjaše se djelu ruku svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ti dakle opaši se i ustani i govori im sve što ću ti zapovjediti; ne boj ih se, da te ne bih satro pred njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer evo ja te postavljam danas kao tvrd grad i kao stup gvozden i kao zidove mjedene svoj ovoj zemlji, carevima Judinijem i knezovima njegovijem i sveštenicima njegovijem i narodu zemaljskom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Oni će udariti na te, ali te neće nadvladati, jer sam ja s tobom, veli Gospod, da te izbavljam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga