1 Čedo, ne uskrati siromahu potrebno za život, i ne okreći oči od prosjaka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ne ožalosti dušu gladnu, i ne razgnjevi (čovjeka) u bijedi njegovoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ne smućuj već ogorčeno srce, i ne odgađaj sa davanjem potrebitom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Čedo, slugu žalosnoga ne odbaci, i ne okreći lice svoje od siromaha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Od onoga koji je u nuždi ne odvraćaj oko, i ne daji prilike čovjeku da te kune.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer onome ko te bude kleo u gorčini duše svoje, uslišiće molitvu njegovu Tvorac njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Učini sebe voljenim od sabranja, a pred knezom smiri glavu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Prikloni uho svoje siromahu, i odgovori mu mirno s krotošću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Izbavi onepravdovanog iz ruku nepravednika, i ne budi malodušan kada sudiš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Budi siročadima kao otac, i namjesto muža materi njihovoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I bićeš kao sin Višnjega, i zavoljeće te više negoli majka tvoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Premudrost sinove svoje uzvisuje, i brine o onima koji je ištu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ko ljubi nju, ljubi život, i koji rano rane k njoj, ispuniće se radosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ko se nje drži, naslijediće slavu, i mjesto gdje uđe, blagosilja Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Koji njoj služe, poslužiće Svetome, i one koji nju ljube, ljubi Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ko nju sluša, sudiće narodima (mnogobožačkim), i ko na nju pazi, živjeće pouzdano.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ko se njoj povjeri, naslijediće je, i biće imovina potomstva njegovog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer ona će prvo mukotrpno ići sa njim, strah i trepet navešće na njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Namučiće ga svojim vođenjem dok ne uvjeri dušu njegovu i ne isproba ga svojim naredbama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I opet će se vratiti prvo k njemu i razveseliti ga i otkriće mu tajne svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ako padne u zabludu, napustiće ga i predaće ga u ruke pada njegovog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Pazi na vrijeme i čuvaj se od zla i za dušu svoju se ne zastidi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Jer ima stid navodeći grijeh i ima stid - slava i blagodat.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ne licemjeri protiv duše svoje i ne postidi se na pad svoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ne spriječi riječ u vrijeme potrebe;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Jer u riječi poznaće se premudrost i znanje u govoru jezika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ne protivrječi istini, i zbog neznanja svoga postidi se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Ne stidi se da ispovijediš grijehe svoje, i ne zaustavljaj tok rijeke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Ne potčini sebe čovjeku glupome, i ne gledaj na lice moćnika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Sve do smrti bori se za istinu, i Gospod Bog će ratovati za tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Ne budi drzak na jeziku svome, i lijen i neradan u djelima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Ne budi kao lav u domu svome, i varalica među slugama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Neka ruka tvoja ne bude ispružena u primanju, a u davanju stisnuta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga