1 Ko se sveti, od Gospoda će ga snaći osveta, i grijehove njegove zadržane neće zaboraviti.

2 Oprosti nepravdu bližnjem svojem, i tada, kad se pomoliš, od grijeha ćeš biti razriješen.

3 Čovjek na čovjeka drži gnjev, a od Boga traži oproštaj?

4 Prema čovjeku sličnom sebi nema milosti, a za grijehe svoje se moli?

5 Sam budući tijelo, zadržava zlobu, ko će se onda smilovati grijehu njegovom?

6 Sjeti se končine i prestani s neprijateljstvom; sjeti se truleži i smrti, i čuvaj zapovijesti.

7 Sjeti se zapovijesti i ne gnjevi se na bližnjeg, i Zavjeta Svevišnjega, i prezri neznanje.

8 Uzdrži se od svađe, i umanjićeš grijehe; jer čovjek gnjevljiv raspaliće svađu,

9 I muž grješan, smutiće prijatelja, i među one koji mirno žive, unijeće razdor:

10 Kao veštastvo ognja, tako će se raspaliti, i po mjeri jačanja svađe raspaljivaće se; kakva je snaga čovjekova, takva će biti i ljutnja njegova, prema bogatstvu (svome) povećaće gnjev svoj.

11 Zavada brza raspaljuje oganj, i svađa ubrzana proliva krv.

12 Ako duneš u iskru, razgorjeće se, i ako pljuneš na nju, ugasiće se; a obadvoje iz usta tvojih izlazi.

13 Doušnika i dvoličnjaka proklinjite, jer oni mnoge miroljubive pogubiše.

14 Jezik trogubi mnoge je potresao i rasijao ih iz naroda u narod i gradove utvrđene razorio i domove velikaša srušio.

15 Trogubi jezik je iz žena hrabrost izbacio i lišio ih trudova njihovih.

16 Ko ga njeguje, neće naći pokoja, niti će obitavati s mirom.

17 Rana od biča ostavlja masnicu, a rana od jezika mrvi kosti.

18 Mnogi su pali od sječiva mača, ali ne koliko oni koji su pali od jezika.

19 Blažen je onaj koji se zaštiti od njega, koji ne prođe kroz jarost njegovu, ko ne primi jaram njegov i ne veže se u okove njegove.

20 Jer jaram njegov je gvozdeni jaram, i okovi njegovi, okovi od mjedi;

21 Smrt zla je smrt njegova, i bolji je pakao od njega.

22 On neće zavladati blagočestivim, i oni neće plamenom njegovim sagorjeti.

23 One koji ostavljaju Gospoda, porobiće, i u njima će se raspaliti i neće se ugasiti. Biće poslan na njih kao lav, i kao leopard će ih rastrgnuti.

24 Gledaj, ogradi imanje svoje trnjem, srebro svoje i zlato svoje zaveži,

25 I riječima tvojim postavi uzdu i mjeru, i ustima svojim napravi vrata i zaporac.

26 Pazi da se ne oklizneš njima, da ne padneš u pripremljenu zamku.

Analiza
Pretraga