1 Ko se sveti, od Gospoda će ga snaći osveta, i grijehove njegove zadržane neće zaboraviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Oprosti nepravdu bližnjem svojem, i tada, kad se pomoliš, od grijeha ćeš biti razriješen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Čovjek na čovjeka drži gnjev, a od Boga traži oproštaj?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Prema čovjeku sličnom sebi nema milosti, a za grijehe svoje se moli?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Sam budući tijelo, zadržava zlobu, ko će se onda smilovati grijehu njegovom?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Sjeti se končine i prestani s neprijateljstvom; sjeti se truleži i smrti, i čuvaj zapovijesti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Sjeti se zapovijesti i ne gnjevi se na bližnjeg, i Zavjeta Svevišnjega, i prezri neznanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Uzdrži se od svađe, i umanjićeš grijehe; jer čovjek gnjevljiv raspaliće svađu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I muž grješan, smutiće prijatelja, i među one koji mirno žive, unijeće razdor:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Kao veštastvo ognja, tako će se raspaliti, i po mjeri jačanja svađe raspaljivaće se; kakva je snaga čovjekova, takva će biti i ljutnja njegova, prema bogatstvu (svome) povećaće gnjev svoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Zavada brza raspaljuje oganj, i svađa ubrzana proliva krv.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ako duneš u iskru, razgorjeće se, i ako pljuneš na nju, ugasiće se; a obadvoje iz usta tvojih izlazi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Doušnika i dvoličnjaka proklinjite, jer oni mnoge miroljubive pogubiše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jezik trogubi mnoge je potresao i rasijao ih iz naroda u narod i gradove utvrđene razorio i domove velikaša srušio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Trogubi jezik je iz žena hrabrost izbacio i lišio ih trudova njihovih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ko ga njeguje, neće naći pokoja, niti će obitavati s mirom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Rana od biča ostavlja masnicu, a rana od jezika mrvi kosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Mnogi su pali od sječiva mača, ali ne koliko oni koji su pali od jezika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Blažen je onaj koji se zaštiti od njega, koji ne prođe kroz jarost njegovu, ko ne primi jaram njegov i ne veže se u okove njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Jer jaram njegov je gvozdeni jaram, i okovi njegovi, okovi od mjedi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Smrt zla je smrt njegova, i bolji je pakao od njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 On neće zavladati blagočestivim, i oni neće plamenom njegovim sagorjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 One koji ostavljaju Gospoda, porobiće, i u njima će se raspaliti i neće se ugasiti. Biće poslan na njih kao lav, i kao leopard će ih rastrgnuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Gledaj, ogradi imanje svoje trnjem, srebro svoje i zlato svoje zaveži,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I riječima tvojim postavi uzdu i mjeru, i ustima svojim napravi vrata i zaporac.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Pazi da se ne oklizneš njima, da ne padneš u pripremljenu zamku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga