1 Prvu sam ti knjigu napisao o svemu, o Teofile, što poče Isus i tvoriti i učiti
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
2 Do dana kad se uznese, pošto Duhom svetijem zapovjedi apostolima koje izabra,
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
3 Pred kojima i po stradanju svome pokaza sebe živa mnogijem i istinitijem znacima, i javlja im se četrdeset dana, i govori o carstvu Božijemu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 I sabravši ih zapovjedi im da ne idu iz Jerusalima, nego da čekaju obećanje očino, koje čuste, reče, od mene;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Jer je Jovan krstio vodom, a vi ćete se krstiti Duhom svetijem ne dugo posle ovijeh dana.
Kopiraj
Kopirano
3
Komentari
6 A oni onda koji zajedno bijahu, pitahu ga govoreći: Gospode! hoćeš li sad načiniti carstvo Izrailjevo?
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
7 A on im reče: nije vaše znati vremena i ljeta koje otac zadrža u svojoj vlasti;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Nego ćete primiti silu kad siđe Duh sveti na vas; i bićete mi svjedoci i u Jerusalimu i po svoj Judeji i Samariji i tja do kraja zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I ovo rekavši vidješe oni gdje se podiže i odnese ga oblak iz očiju njihovijeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 I kad gledahu za njim gdje ide na nebo, gle, dva čovjeka stadoše pred njima u bijelijem haljinama,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Koji i rekoše: ljudi Galilejci! šta stojite i gledate na nebo? Ovaj Isus koji se od vas uze na nebo tako će doći kao što vidjeste da ide na nebo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Tada se vratiše u Jerusalim s gore koja se zove Maslinska, koja je blizu Jerusalima jedan subotni dan hoda.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 I kad uđoše, popeše se u sobu gdje stajahu Petar i Jakov i Jovan i Andrija, Filip i Toma, Vartolomije i Matej, Jakov Alfejev i Simon Zilot, i Juda Jakovljev.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Ovi svi jednodušno bijahu jednako na molitvi i u moljenju sa ženama, i s Marijom materom Isusovom i braćom njegovom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I u dane one ustavši Petar između učenika reče (a bijaše naroda zajedno oko sto i dvadeset imena):
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Ljudi braćo! trebalo je da se izvrši ono pismo što proreče Duh sveti ustima Davidovijem za Judu koji bješe pred onima što uhvatiše Isusa;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer se brojaše s nama, i bijaše primio dijel ove službe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 On dakle steče njivu od plate nepravedne, i objesivši se puče po srijedi, i izasu se sva utroba njegova.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 I postade znano svima koji žive u Jerusalimu da će se ta njiva prozvati njihovijem jezikom Akeldama, koje znači njiva krvna.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Jer se piše u knjizi psaltiru: da bude dvor njegov pust, i da ne bude nikoga ko bi življeo u njemu, i: vladičanstvo njegovo da primi drugi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Treba dakle od ovijeh ljudi koji su bili s nama za sve vrijeme kako među nas uđe i iziđe Gospod Isus,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Počevši od krštenja Jovanova do dana kad se uze od nas, da bude s nama svjedok njegova vaskrsenija jedan od ovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I postaviše dvojicu, Josifa koji se zvaše Varsava prezimenom Just, i Matija.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 I pomolivši se Bogu rekoše: ti, Gospode! koji poznaješ srca sviju, pokaži jednoga od ove dvojice koga si izabrao,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Da primi dijel ove službe i apostolstva, iz koga ispade Juda da ide na mjesto svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I baciše kocke za njih, i pade kocka na Matija i primiše ga među jedanaest apostola.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga