1 Žene dobre blažen je muž i broj dana njegovih je dvostruk.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Žena hrabra raduje muža svoga i godine njegove ispuniće mirom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Žena dobra udio je dobar, dijelu onih koji se boje Gospoda biće data;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Bogatog i ubogog srce dobro - u svako vrijeme lice svijetlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Od troje uplaši se srce moje i od lica četvrtog prestraši se: gradskog ogovaranja i sabranja gomile i oblagivanja, sve je to od smrti tegobnije,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Bol srca i tuga je žena zavidna ženi i praznoslovlje (njenog) jezika koji sa svima opšti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Volovski jaram rasklimani je zla žena; ko se nje drži, liči na onog koji hvata škorpiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Za gnjev je veliki žena pijana, i sramotu svoju neće sakriti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Blud ženski u namigivanju očiju i vjeđama njenim prepoznati će se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Nad ćerkom bestidnom pojačaj nadzor da ne bi ona, našavši popustljivost, samu sebe zloupotrijebila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Od bestidnog oka čuvaj se, i ne čudi se ako ti sagriješi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Kao što žedni putnik usta otvori i od svake vode što mu je na dohvat pije, tako i ona naspram svakog stuba će sjesti i naspram strijele otvoriće tulac (svoj).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Milota ženina raduje muža njenog, i kosti njegove grije vještina njena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Davanje Gospodnje je žena ćutljiva i nema zamjene za dušu vaspitanu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Milost na milost je žena stidljiva, i nema mjere svedostojne duše uzdržljive.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Kao sunce koje se rađa na visinama Gospodnjim, takva je ljepota dobre žene u krasoti doma njenog;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Kao svjetilnik koji sjaji na svijećnjaku, takva je ljepota lica (njenog) u zrelom uzrastu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Kao stubovi zlatni na postolju srebrnom, takve su divne noge (njene) na stamenim petama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 [Čedo, zrele godine svoje sačuvaj zdravim i ne daj drugima snagu svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Potraživši u svakom polju plodonosan udio, sij sopstveno sjeme uzdajući se u blagorodstvo svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Tako će porod tvoj oko tebe (sabran) i smjelost blagorodnu imajući, uzrastati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Žena iznajmljena ravna je svinjskom salu, a udata - stub protiv smrti biće onima koji je upotrebljavaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Žena neblagočestiva biće data u dio bezakoniku, a blagočestiva biće data onima koji se boje Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Žena bezobrazna, beščašće će doživjeti, a ćerka blagoobrazna, i muža će preobraziti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Na ženu bestidnu kao na psa se gleda, ona pak koja ima stida, bojaće se Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Žena koja svoga muža poštuje, svima će se pokazati mudra, a koja ga sramoti u gordosti, nečasnom će je svi smatrati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Žena koja glasno viče i koja je jezičava, liči na ratnu trubu koja (poziva) na bjekstvo, a duša svakog čovjeka koja se tome prilagođava (poput) ratnog rasula će se ispuniti.]
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Na dvije stvari se ožalostila duša moja, i na treću sam se razgnjevio: čovjek ratnik, koji trpi zbog siromaštva i ljudi razumni, ako ih ponize; i onaj koji se povraća od pravde u grijeh, Gospod toga priprema da stavi pod mač.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Teško će se izbaviti trgovac od sagrješenja i neće se opravdati izrabljivač za grijeh (svoj).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga