1 Ispovijedaću Ti se, Gospode Care, i hvaliću Tebe Boga, Spasitelja moga, ispovijedam se Imenu Tvome,

2 Jer pokrovitelj i pomoćnik bio si mi i izbavio si tijelo moje iz propasti, i iz zamke klevete jezika od usana onih koji lažu, i od protivnika mojih postade mi pomoćnik i izbavi me,

3 Po mnoštvu milosti i Imena Tvoga, od škrguta (zuba) spremnog da proždere, iz ruke onih koji traže dušu moju, od mnogih nevolja koje imadoh,

4 Od gušenja ognjenog opkolivšeg me odasvud, i iz sredine plamena koji me ne sažeže,

5 Iz dubine utrobe pakla i od jezika nečistog i riječi lažljive.

6 Od (pred) carem klevete jezika nepravednog. Približi se do smrti duša moja i život moj bješe dolje blizu pakla.

7 Opkoliše me odasvuda, i ne bješe pomoćnika; pogledao sam na zaštitu od ljudi, i ne bješe je.

8 Pa se sjetih milosti Tvoje, Gospode, i djelanja Tvoga od pamtivijeka, da izbavljaš one koji su ti vjerni i spasavaš ih iz ruku neprijatelja.

9 I uzdigoh sa zemlje moljenje moje i za izbavljenje od smrti pomolih se.

10 Prizvah Gospoda, Oca Gospoda mojega, da me ne napusti u dane nevolje, u vremenu gordeljive bespomoćnosti; hvaliću Ime Tvoje neprestano i pjevaću Ti u ispovijedanju.

11 I bi uslišena molitva moja: jer me spasi iz propasti i izbavi me od vremena zloga.

12 Zato ću Ti se ispovijedati i hvaliti Te, i blagosloviću Ime Tvoje, Gospode.

13 Još dok bijah mlađi, prije nego sam počeo da lutam, tražih premudrost javno u molitvi mojoj.

14 Pred hramom sam je iskao i do kraja života tražiću je.

15 Od cvijeta do zrelog grozda radovalo se njoj srce moje. Pođe noga moja pravim putem, od mladosti moje istraživao sam je.

16 Prignuh malo uho moje i primih je, i nađoh sebi mnogo nauke.

17 Napredak mi bi njome; Onome koji mi daje premudrost, daću slavu.

18 Jer sam naumio da je upražnjavam, i porevnovah za dobro, i neću se postidjeti.

19 Podvizavala se duša moja u njoj i pri tvorenju Zakona bio sam tačan. Ruke moje ispružih ka visini, i zbog nepoznavanja tugovah.

20 Dušu moju usmjerih na nju i očišćenjem nađoh je. Srce zadobih sa njom od početka; zato neću biti ostavljen.

21 I utroba moja zatrepta potragom za njom, zato zadobih dobar posjed.

22 Dade mi Gospod jezik, nagradu moju, i njime ću Ga hvaliti.

23 Približite mi se, neuki, i nastanite se u domu nauke.

24 Zašto da ste lišeni toga i duše vaše da budu veoma žedne?

25 Otvorih usta moja i govorih: Stičite je sebi bez srebra.

26 Vrat vaš podmetnite pod jaram, i neka primi duša vaša nauku. Blizu je da se ona nađe.

27 Vidite očima vašim da se malo potrudih, i nađoh sebi veliko spokojstvo.

28 Učestvujte u nauci, mnogo više od srebra, i mnogo zlata steći ćete njome.

29 Zaradovaće se duša vaša milošću Njegovom, i nećete se postidjeti hvalom Njegovom.

30 Djelajte djelo vaše prije vremena, i daće (vam) platu vašu u svoje vrijeme.

Analiza
Pretraga