12
1 Druge godine cara Darija šestoga mjeseca prvoga dana dođe riječ Gospodnja preko Ageja proroka Zorovavelju sinu Salatilovu, upravitelju Judejskom, i Isusu sinu Josedekovu, poglavaru svešteničkom, govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ovako veli Gospod nad vojskama govoreći: taj narod govori: još nije došlo vrijeme, vrijeme da se sazida dom Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Zato dođe riječ Gospodnja preko Ageja proroka govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Je li vama vrijeme da sjedite u kućama svojim obloženijem daskama, a ovaj je dom pust?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Zato sada ovako veli Gospod nad vojskama: uzmite na um putove svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Sijete mnogo, a uvozite malo; jedete, a ne bivate siti; pijete, a ne napijate se; odijevate se, a nijedan ne može da se zgrije; i koji zaslužuje novce, meće ih u prodrt tobolac.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ovako veli Gospod nad vojskama: uzmite na um putove svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Idite na goru, i donesite drva, te zidajte dom; i biće mi milo, i proslaviću se, veli Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Izgledate mnogo, a eto malo; i što unesete u kuću, ja razduham; zašto? veli Gospod nad vojskama; zato što je dom moj pust, a vi svaki trčite za svoj dom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Zato se zatvori nebo nad vama da nema rose, i zemlja se zatvori da nema roda njezina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I dozvah sušu na zemlju, i na gore, i na žito i na vino i na ulje i na sve što zemlja rađa, i na ljude i na stoku i na svaki rad ručni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I posluša Zorovavelj sin Salatilov i Isus sin Josedekov, poglavar sveštenički, i sav ostatak narodni glas Gospoda Boga svojega i riječi proroka Ageja, kako ga posla Gospod Bog njihov, i poboja se narod Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I govori Agej, poslanik Gospodnji, narodu kao što ga posla Gospod, i reče: ja sam s vama, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I Gospod podiže duh Zorovavelju sinu Salatilovu, upravitelju Judejskom, i duh Isusu sinu Josedekovu, poglavaru svešteničkom, i duh svemu ostatku narodnom, te dođoše i radiše u domu Gospoda nad vojskama, Boga svojega,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Dvadeset četvrtoga dana šestoga mjeseca, druge godine cara Darija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga