1 Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Sine čovječji, okreni lice svoje prema sinovima Amonovijem i prorokuj na njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I reci sinovima Amonovijem: čujte riječ Gospoda Gospoda; ovako veli Gospod Gospod: što si govorio: aha! za svetinju moju, što se oskvrni, i za zemlju Izrailjevu, što opustje, i za dom Judin, što otide u ropstvo;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Zato, evo, ja ću te dati u našljedstvo istočnijem narodima, i pogradiće u tebi dvorove sebi, i načiniće sebi kolibe u tebi; oni će jesti plodove tvoje i piti mlijeko tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I od Rave ću načiniti obor kamilama i od zemlje sinova Amonovijeh tor ovčji, i poznaćete da sam ja Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer ovako veli Gospod Gospod: što si pljeskao rukama i lupao nogom i veselio se iz srca što si opustošio svu zemlju Izrailjevu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Zato, evo, ja ću dignuti ruku svoju na te, i daću te narodima da te plijene, i istrijebiću te između naroda i zatrću te između zemalja, i iskorijeniću te, i poznaćeš da sam ja Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ovako veli Gospod Gospod: što govori Moav i Sir: eto, dom je Judin kao svi narodi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Zato, evo, ja ću otvoriti stranu Moavovu od gradova, od gradova na međi, krasnu zemlju Vet-jesimotsku, Valmeonsku i Kirijatajimsku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Narodima istočnijem iza zemlje sinova Amonovijeh, i daću im je u našljedstvo da nema spomena sinovima Amonovijem među narodima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I na Moavcima ću izvršiti svoje sudove, i poznaće da sam ja Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ovako veli Gospod Gospod: što se Edom osveti domu Judinu i teško skrivi osvetivši im se,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Zato ovako veli Gospod Gospod: dignuću ruku svoju na Edomsku i istrijebiću iz nje i ljude i stoku, i obratiću je u pustoš, od Temana do Dedana pašće od mača.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I osvetiću se Edomcima rukom naroda svojega Izrailja, i učiniće s Edomcima po gnjevu mojemu i po jarosti mojoj, i poznaće moju osvetu, govori Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ovako veli Gospod Gospod: što Filisteji radiše iz osvete, i osvetiše se radujući se iz srca i potirući iz stare mržnje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Zato ovako veli Gospod Gospod: evo ja ću dignuti ruku svoju na Filisteje, i istrijebiću Hereteje, i potrću ostatak od primorja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I učiniću na njima veliku osvetu karanjem gnjevnijem, i poznaće da sam ja Gospod kad izvršim osvetu svoju na njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga