1 Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Sine čovječji, okreni lice svoje na jug i pokaplji prema jugu, i prorokuj na šumu u južnom polju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I reci šumi južnoj: čuj riječ Gospodnju, ovako veli Gospod Gospod: evo ja ću raspaliti u tebi oganj koji će proždrijeti u tebi svako drvo zeleno i svako drvo suho; plamen razgorjeli neće se ugasiti, i izgorjeće od njega sve od juga do sjevera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I svako će tijelo vidjeti da sam ja zapalio; neće se ugasiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A ja rekoh: jaoh Gospode Gospode, oni govore za me: ne govori li taj same priče?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Sine čovječji, okreni lice svoje prema Jerusalimu, i pokaplji prema svetijem mjestima, i prorokuj protiv zemlje Izrailjeve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I reci zemlji Izrailjevoj: ovako veli Gospod: evo me na te; izvući ću mač svoj iz korica, i istrijebiću iz tebe pravednoga i bezbožnoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Da istrijebim iz tebe pravednoga i bezbožnoga, zato će izaći mač moj iz korica svojih na svako tijelo od juga do sjevera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I poznaće svako tijelo da sam ja Gospod izvukao mač svoj iz korica njegovijeh, neće se više vratiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A ti, sine čovječji, uzdiši kao da su ti bedra polomljena, i gorko uzdiši pred njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A kada ti reku: zašto uzdišeš? ti reci: za glas što ide, od kojega će se rastopiti svako srce i klonuti sve ruke i svakoga će duha nestati, i svaka će koljena postati kao voda; evo, ide, i navršiće se, govori Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Potom dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Sine čovječji, prorokuj i reci: ovako veli Gospod Gospod: reci: mač, mač je naoštren, i uglađen je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Naoštren je da kolje, uglađen je da sijeva; hoćemo li se radovati kad prut sina mojega ne haje ni za kako drvo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Dao ga je da se ugladi da se uzme u ruku; mač je naoštren i uglađen, da se da u ruku ubici.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Viči i ridaj, sine čovječji; jer on ide na narod moj, na sve knezove Izrailjeve; pod mač će biti okrenuti s narodom mojim, zato udri se po bedru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Kad bješe karanje, šta bi? eda li ni od pruta koji ne haje neće biti ništa? govori Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ti dakle, sine čovječji, prorokuj i pljeskaj rukama, jer će mač doći i drugom i trećom, mač koji ubija, mač koji velike ubija, koji prodire u klijeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Da se rastope srca i umnoži pogibao, metnuo sam na sva vrata njihova strah od mača; jaoh! pripravljen je da sijeva, naoštren da kolje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Stegni se, udri nadesno, nalijevo, kuda se god obrneš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jer ću i ja pljeskati rukama, i namiriću gnjev svoj. Ja Gospod rekoh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Još mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A ti, sine čovječji, načini dva puta, kuda će doći mač cara Vavilonskoga; iz jedne zemlje neka izlaze oba; i izberi stranu, gdje se počinje put gradski, izberi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Načini put, kojim će doći mač na Ravu sinova Amonovijeh, i u Judeju na tvrdi Jerusalim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Jer će car Vavilonski stati na rasputici, gdje počinju dva puta, te će vračati, gladiće strijele, pitaće likove, gledaće u jetru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Nadesno će mu vračanje pokazati Jerusalim da namjesti ubojne sprave, da otvori usta na klanje, da podigne glas podvikujući, da namjesti ubojne sprave prema vratima, da načini opkope, da pogradi kule.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I učiniće se vračanje zaludno zakletima, a to će napomenuti bezakonje da se uhvate.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Zato ovako veli Gospod Gospod: što napominjete svoje bezakonje, te se otkriva nevjera vaša i grijesi se vaši vide u svijem djelima vašim, zato što dođoste na pamet, bićete pohvatani rukom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A ti, nečisti bezbožniče, kneže Izrailjev, kome dođe dan kad bi na kraju bezakonje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Ovako veli Gospod Gospod: skini tu kapu i svrzi taj vijenac, neće ga biti; niskoga ću uzvisiti a visokoga ću poniziti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Uništiću, uništiću, uništiću ga, i neće ga biti, dokle ne dođe onaj kome pripada, i njemu ću ga dati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A ti, sine čovječji, prorokuj i reci: ovako veli Gospod Gospod za sinove Amonove i za njihovu sramotu; reci dakle: mač, mač je izvučen, uglađen da kolje, da zatire, da sijeva,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Dokle ti viđaju taštinu, dokle ti gataju laž, da te metnu na vratove pobijenijem bezbožnicima, kojima dođe dan kad bi kraj bezakonju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Ostavi mač u korice; na mjestu gdje si se rodio, u zemlji gdje si postao, sudiću ti;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I izliću na te gnjev svoj, ognjem gnjeva svojega dunuću na te i predaću te u ruke žestokim ljudma, vještim u zatiranju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Ognju ćeš biti hrana, krv će ti biti posred zemlje, nećeš se spominjati, jer ja Gospod rekoh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga