1 Ovako veli Gospod Gospod: vrata unutrašnjega trijema, koja gledaju na istok, neka su zatvorena u šest dana težatnijeh, a u subotu neka se otvoraju, i na dan mladine neka se otvoraju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I knez neka dođe kroz trijem od vrata spoljašnjih, i neka stane kod dovratnika, a sveštenici neka prinesu njegovu žrtvu paljenicu i žrtvu zahvalnu, i on pokloniv se na pragu neka otide, a vrata da se ne zatvoraju do večera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I narod zemaljski neka se poklanja Gospodu na istijem vratima u subote i na mladine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A žrtva paljenica, što će prinositi knez Gospodu subotom, biće šest jaganjaca zdravijeh i ovan zdrav;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A dar efa na ovna, a na jaganjce dar koliko mu ruka može, i in ulja na efu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A o mladini da bude junac zdrav, i šest jaganjaca i ovan, sve zdravo;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I dar da prinese efu na junca i efu na ovna, a na jaganjce koliko mu može ruka, i ulja in na efu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A knez kad ide, neka ide kroz trijem od vrata, i istijem putem neka odlazi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A kad narod zemaljski dohodi pred Gospoda o praznicima, ko uđe na sjeverna vrata da se pokloni, neka izlazi na južna vrata; a ko uđe na južna vrata, neka izlazi na sjeverna vrata; neka se ne vraća na vrata na koja uđe, nego neka izlazi na ona koja su nasuprot.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A knez s njima neka ulazi kad oni ulaze, i neka izlazi kad oni izlaze.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I o praznicima i o svetkovinama dar neka je efa na junca, i efa na ovna, a na jaganjce koliko mu ruka dade, a ulja in na efu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A kad knez prinosi dragovoljnu žrtvu, paljenicu ili zahvalnu, od svoje volje Gospodu, tada neka mu se otvore vrata koja gledaju na istok, i neka prinese žrtvu svoju paljenicu i zahvalnu, kako čini subotom; potom neka izide, i vrata neka se zatvore kad izide.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I prinosi svaki dan Gospodu na žrtvu paljenicu jagnje od godine zdravo; svako jutro prinosi ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I dodaj na nj dar svako jutro šestinu efe i ulja trećinu ina, da se pokropi bijelo brašno; to je vazdašnji dar Gospodu uredbom vječnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I tako neka prinose jagnje i dar i ulje svako jutro, žrtvu paljenicu svagdašnju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ovako veli Gospod Gospod: ako knez da dar kome sinu svom od svojega našljedstva, neka bude sinovima njegovijem, njihovo je dostojanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ako li da dar od svojega našljedstva kome sluzi svojemu, neka mu bude do godine oprosne, a onda neka se vrati knezu, jer je njegovo našljedstvo, sinovima njegovijem neka bude.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I knez da ne uzima narodu ništa od našljedstva tjerajući ih s njihova našljedstva; od svojega dostojanja neka daje sinovima svojim našljedstvo da se ne razgoni moj narod, niko sa svojega našljedstva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Potom me odvede kroz ulaz koji je pokraj vrata u svete klijeti svešteničke koje gledaju na sjever, i gle, ondje bijaše neko mjesto u dnu prema zapadu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I reče mi: ovo je mjesto gdje će sveštenici variti prinos za krivicu i za grijeh, gdje će peći dar da ne iznose u spoljašnji trijem i narod posvećuju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Tada me izvede u spoljašnji trijem, i provede me u četiri ugla od trijema, i gle, u svakom uglu od trijema bijaše trijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 U četiri ugla od trijema bijahu trijemovi s dimnjacima, u dužinu od četrdeset lakata, a u širinu od trideset lakata, sva četiri na uglovima bijahu jedne mjere.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 U njima četirma bješe zid unaokolo, a pod tijem zidom bijahu ognjišta svuda unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I reče mi: ovo su kuhinje, gdje će žrtve narodne kuhati koji služe domu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga