1 Ti dakle, sine čovječji, prorokuj protiv Goga, i reci: ovako veli Gospod Gospod: evo me na te, Gože, kneže i glavo Mesehu i Tuvalu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I vratiću te natrag i vodiću te, i izvešću te iz sjevernijeh krajeva i dovešću te na gore Izrailjeve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I izbiću ti luk tvoj iz lijeve ruke, i prosuću ti iz desne ruke strijele.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Na gorama ćeš Izrailjevijem pasti ti i sve čete tvoje i narodi koji budu s tobom; pticama, svakojakim pticama krilatijem i zvijerima poljskim daću te da te izjedu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Na polju ćeš pasti, jer ja rekoh, govori Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I pustiću oganj na Magoga i na one koji žive na ostrvima bez straha; i poznaće da sam ja Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I sveto ime svoje obznaniću usred naroda svojega Izrailja, i neću više dati da se skvrni sveto ime moje, nego će poznati narodi da sam ja Gospod, svetac u Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Evo, doći će, i zbiće se, govori Gospod Gospod; to je dan za koji govorih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tada će izaći stanovnici gradova Izrailjevijeh, i naložiće na oganj i spaliće oružje i štitove i štitiće, lukove i strijele, sulice i koplja, i ložiće ih na oganj sedam godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I neće nositi drva iz polja, niti će sjeći u šumi, nego će oružje ložiti na oganj, i oplijeniće one koji ih plijeniše, i pootimaće od onijeh koji od njih otimaše, govori Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I u to ću vrijeme dati Gogu mjesto za grob ondje u Izrailju, dolinu kojom se ide na istok k moru, i ona će stisnuti usta putnicima; ondje će biti pogreben Gog i sve mnoštvo njegovo i prozvaće se dolina mnoštva Gogova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I ukopavaće ih dom Izrailjev sedam mjeseca, da bi očistili zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I ukopavaće ih sav narod, i biće im na slavu u onaj dan kad se proslavim, govori Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I odvojiće ljude koji će jednako ići po zemlji i s onima koji prolaze ukopavati one koji bi ostali po zemlji da je očiste; poslije sedam mjeseca tražiće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I prohodiće zemlju i ići po njoj, i ko vidi kosti ljudske, načiniće kod njih znak, dokle ih ne ukopaju grobari u dolini mnoštva Gogova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A i gradu će biti ime Amona; i tako će očistiti zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ti, dakle, sine čovječji, ovako govori Gospod Gospod, reci pticama, svakojakim pticama i svijem zvijerima poljskim: skupite se i hodite, saberite se sa svijeh strana na žrtvu moju, koju koljem za vas, na veliku žrtvu na gorama Izrailjevijem, i ješćete mesa i pićete krvi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ješćete mesa junačkoga i pićete krvi knezova zemaljskih, ovnova, jaganjaca i jaraca i telaca, sve ugojene stoke Vasanske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I ješćete pretiline da ćete se nasititi, i pićete krvi da ćete se opiti od žrtava mojih što ću vam naklati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I nasitićete se za mojim stolom konja i konjika, junaka i svakojakih vojnika, govori Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I pustiću slavu svoju među narode, i svi će narodi vidjeti sud moj koji ću učiniti i moju ruku koju ću dignuti na njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I poznaće dom Izrailjev da sam ja Gospod Bog njihov, od onoga dana i poslije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I narodi će poznati da se za svoje bezakonje zarobi dom Izrailjev, što meni zgriješiše, te sakrih lice svoje od njih, i dadoh ih u ruke neprijateljima njihovijem, i svi padoše od mača.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Po nečistoti njihovoj i po prijestupu njihovu učinih im i sakrih lice svoje od njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Toga radi ovako govori Gospod Gospod: povratiću roblje Jakovljevo i smilovaću se svemu domu Izrailjevu i revnovaću za sveto ime svoje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Pošto podnesu sramotu svoju i sve prijestupe svoje, kojima mi prestupiše dok sjeđahu u svojoj zemlji bez straha i nikoga ne bješe da ih plaši,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Kad ih dovedem natrag iz naroda i saberem ih iz zemalja neprijatelja njihovijeh, i posvetim se u njima pred mnogim narodima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I poznaće da sam ja Gospod Bog njihov kad odvedavši ih u ropstvo među narode opet ih saberem u zemlju njihovu ne ostavivši ih nijednoga ondje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I neću više kriti lica svojega od njih kad izlijem duh svoj na dom Izrailjev, govori Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga