1 Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Sine čovječji, bijahu dvije žene, kćeri jedne matere.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 One se kurvahu u Misiru, u mladosti svojoj kurvahu se, ondje im pipaše grudi, i ondje im zgnječiše dojke djevojačke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A imena im bijahu, starijoj Ola a sestri joj Oliva; one postaše moje, i rodiše sinove i kćeri. Imena im bijahu Ola Samariji, a Oliva Jerusalimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I Ola kad bijaše moja kurvaše se, i upaljivaše se za svojim milosnicima, Asircima susjedima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Koji nošahu porfiru, i bijahu knezovi i vlastelji, sve lijepi mladići, vitezovi, koji jahahu na konjma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I udari u kurvanje s njima, koji svi bijahu najljepši između sinova Asirskih, i za kojima se god upaljivaše, skvrnjaše se o sve gadne bogove njihove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A ni s Misircima ne okani se kurvanja svojega, jer spavahu s njom od mladosti njezine i oni joj gnječiše djevojačke dojke i s njom se kurvaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Zato je dadoh u ruke milosnicima njezinijem, u ruke Asircima, za kojima se upaljivaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Oni otkriše golotinju njezinu, uzeše joj sinove i kćeri, a nju mačem ubiše; i ona izađe na glas među ženama kad sudove izvršiše na njoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A sestra njezina Oliva videći to upaljivaše se još gore nego ona, i kurvarstvo njezino bijaše gore od kurvarstva sestre joj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Upaljivaše se za Asircima, knezovima i vlasteljima, susjedima, krasno odjevenijem, vitezima koji jahahu na konjma i svi bijahu lijepi mladići.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I vidjeh gdje se oskvrni, i gdje obje idu jednijem putem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I ova se još više kurvaše; jer kad bi vidjela ljude napisane na zidu, likove Haldejske napisane crvenilom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Opasane pojasima po bedrima, sa šarenijem kapama na glavi, koji svi bijahu na oči kao vojvode nalik na sinove Vavilonske iz zemlje Haldejske, svoje postojbine,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Upaljivaše se za njima čim ih viđaše očima svojima, i slaše poslanike k njima u Haldejsku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I Vavilonjani dolažahu k njoj na postelju ljubavnu, i skvrnjahu je kurvarstvom svojim, i pošto bi se oskvrnila s njima, odvraćaše se duša njezina od njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I kad otkri kurvarstva svoja i otkri golotinju svoju, odvrati se duša moja od nje kao što se odvrati duša moja od sestre njezine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Jer umnoži kurvarstva svoja opominjući se dana mladosti svoje kad se kurvaše u zemlji Misirskoj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I upaljivaše se za svojim milosnicima, u kojih je tijelo kao u magarca, i tečenje kao u konja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I tako si se vratila na nevaljalstvo mladosti svoje kad ti pipahu grudi u Misiru radi djevojačkih dojaka tvojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Zato, Olivo, ovako veli Gospod Gospod: evo, ja ću podignuti milosnike tvoje na te, one od kojih se odvratila duša tvoja, i dovešću ih na te otsvuda,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Vavilonjane i sve Haldejce, Fekođane i Sojane i Kojane, sve Asirce s njima, lijepe mladiće, knezove i vlastelje sve, vitezove i ljude čuvene, koji svi jašu na konjma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I doći će na te s kolima i s kolicima i s točkovima i s mnoštvom naroda, i opkoliće te sa štitovima i štitićima i šljemovima; i njima ću dati sud da ti sude svojim sudom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I staviću revnost svoju tebi nasuprot, te će raditi s tobom gnjevno, nos i uši otsjeći će ti, i što te ostane pašće od mača, i uzeće sinove tvoje i kćeri tvoje, i što te ostane proždrijeće oganj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I svući će s tebe haljine, i uzeće krasni nakit tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Tako ću učiniti kraj grdilu tvojemu i tvojemu kurvanju u zemlji Misirskoj, te nećeš podignuti očiju svojih k njima i nećeš se više sjećati Misiraca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Jer ovako veli Gospod Gospod: evo, ja ću te dati u ruke onima na koje mrziš, u ruke onima od kojih se odvratila duša tvoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I oni će raditi s tobom neprijateljski, i uzeće svu muku tvoju, i ostaviće te golu nagu, te će se otkriti golotinja kurvarstva tvoga, i grdilo tvoje i kurvarstvo tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 To ću ti učiniti što si se kurvala za narodima, što si se oskvrnila o njihove gadne bogove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Putem sestre svoje išla si, zato ću dati čašu njezinu tebi u ruku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Ovako veli Gospod Gospod: čašu sestre svoje ispićeš duboku i široku, bićeš potsmijeh i rug, jer čaša mnogo bere.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Napunićeš se pijanstva i žalosti čašom pustošenja i zatiranja, čašom sestre svoje Samarije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I ispićeš je i iscijediti, i razbićeš je, i dojke ćeš svoje pokidati, jer ja rekoh, govori Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Zato ovako veli Gospod Gospod: što si me zaboravila i bacila me za leđa svoja, zato i ti nosi grdilo svoje i kurvarstva svoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Potom reče mi Gospod: sine čovječji, hoćeš li suditi Oli i Olivi? Pokaži im gadove njihove,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Da su činile preljubu i da je krv na rukama njihovijem i da su činile preljubu s gadnijem bogovima svojim i vodile kroz oganj sinove svoje koje su mi rodile, da ih jedu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Još i ovo mi činiše: skvrniše svetinju moju u isti dan, i subote moje przniše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Jer zaklavši sinove svoje gadnijem bogovima svojim dolaziše u svetinju moju istoga dana da je oskvrne; i gle, tako činiše usred doma mojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I još slaše po ljude da bi došli izdaleka, i oni, čim poslanik bi poslan k njima, gle, odmah dolaziše, i njih radi si se kupala, mazala oči svoje i kitila si se nakitom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I sjedala si na krasan odar, pred kojim bješe sto postavljen, i na nj si metala kad moj i ulje moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I bijaše ondje vika veseloga mnoštva, i osim ljudi iz gomile dovođahu Saveje iz pustinje, koji im metahu narukvice na ruke i krasne vijence na glave.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I rekoh za ostarjelu u kurvarstvu: još će se kurvati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 I dolažahu k njoj kao što idu k ženi kurvi; tako dolažahu k Oli i Olivi, ženama nevaljalijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Zato će im pravedni ljudi suditi kao što se sudi ženama preljubočinicama i kao što se sudi onima koje proljevaju krv; jer su preljubočinice i krv je na rukama njihovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Zato ovako govori Gospod Gospod: dovešću na njih ljudstvo, i daću ih da se zlostave i oplijene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 I ljudstvo će ih zasuti kamenjem, i isjeći će ih mačevima svojim; sinove će njihove i kćeri njihove pobiti, i kuće će njihove spaliti ognjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 I tako ću ukinuti nevaljalstvo u zemlji, i naučiće se sve žene da ne rade po vašem nevaljalstvu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 I vrći će vaše nevaljalstvo na vas, i nosićete grijehe gadnijeh bogova svojih, i poznaćete da sam ja Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga