1 Potom godine devete, desetoga mjeseca, desetoga dana, dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Sine čovječji, zapiši ime ovoga dana, ovoga istoga dana; u taj dan dođe car Vavilonski na Jerusalim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I kaži priču tome domu odmetničkom, i reci im: ovako veli Gospod Gospod: pristavi lonac, pristavi, i nalij u nj vode.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Složi u nj dijelove, sve dobre dijelove, stegno i pleće, i napuni ga najboljih kostiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Uzmi najbolje iz stada, i naloži kosti ispod njega, i uzvari dobro da se i kosti raskuhaju u njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer ovako veli Gospod Gospod: teško gradu krvničkom, loncu, na kom stoji zagorijel, s kojega neće da siđe zagorijel; povadi dio po dio; ždrijeb da se ne baci za nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer je krv njegova usred njega; na go kamen metnu je, ne proli je na zemlju da se pokrije prahom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Raspalivši gnjev da učinim osvetu, metnuću krv njegovu na go kamen da se ne pokrije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Zato ovako veli Gospod Gospod: teško gradu krvničkom! i ja ću naložiti velik oganj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Nanesi drva, i raspali oganj, neka se stroši meso, začini korijenjem, i kosti neka izgore.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Metni ga prazna na živo ugljevlje da se ugrije i izgori mjed njegova i da se stopi u njemu nečistota njegova i da nestane zagorijeli njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Lažima dosadio mi je; zato neće izaći iz njega mnoga zagorijel njegova; u oganj će zagorijel njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 U nečistoti je tvojoj grdilo tvoje; jer sam te čistio, ali se ti ne očisti; nećeš se više čistiti od nečistote svoje, dokle ne namirim gnjev svoj nad tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ja Gospod govorih; doći će, i izvršiću; neću odustati niti ću žaliti niti ću se raskajati, po putovima tvojim i po djelima tvojim sudiće ti, govori Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Sine čovječji, evo ja ću ti uzeti želju očiju tvojih zlom, ali ne tuži ni plači, niti suza roni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Nemoj uzdisati, ne žali kako biva za mrtvijem, metni kapu na glavu, i obuću svoju obuj na noge, i usta svojih nemoj pokriti i hljeba ničijega ne jedi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I govorih ujutru narodu, a uveče mi umrije žena; i sjutradan učinih kako mi bješe zapovjeđeno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I reče mi narod: hoćeš li nam kazati šta nam je to što radiš?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I odgovorih im: dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Reci domu Izrailjevu: ovako veli Gospod Gospod: evo, ja ću oskvrniti svetinju svoju, veličanstvo sile vaše, želju očiju vaših i što je milo duši vašoj; i sinovi će vaši i kćeri vaše koje ostaviste pasti od mača.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I činićete kako ja činim: usta nećete pokriti i hljeba ničijega nećete jesti;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I kape će vam biti na glavama i obuća na nogu; nećete tužiti ni plakati, nego ćete sa bezakonja svojih čiljeti i uzdisaćete jedan s drugim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I Jezekilj će vam biti znak: činićete sve što on čini; kad to dođe, poznaćete da sam ja Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A ti, sine čovječji, u onaj dan kad im uzmem silu njihovu, radost slave njihove, želju očiju njihovijeh i za čim teži duša njihova, sinove njihove i kćeri njihove,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 U taj dan ko uteče, neće li doći k tebi da ti donese glas?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 U taj će se dan otvoriti usta tvoja prema onom ko uteče, i govorićeš i nećeš više biti nijem; i bićeš im znak, i oni će poznati da sam ja Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga