1 Poslije me odvede u crkvu, i izmjeri dovratnike, i bješe šest lakata u širinu otuda i šest lakata u širinu odovuda, prema širini šatoru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A vratima širina bješe deset lakata, a strane vratima bjehu od pet lakata otuda i od pet lakata odovuda; potom izmjeri joj dužinu, i bješe četrdeset lakata, i širinu, i bješe dvadeset lakata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Pa uđe unutra i izmjeri dovratnike, i bjehu od dva lakta; a vrata bjehu od šest lakata, a širina vratima sedam lakata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I izmjeri dužinu ondje, i bješe dvadeset lakata, a širina dvadeset lakata unutra u crkvi; i reče mi: ovo je svetinja nad svetinjama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I izmjeri zid domu, i bješe šest lakata, i širina klijeti unaokolo u domu bješe četiri lakta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A klijeti bijahu po tri jedna nad drugom, i bješe ih trideset, i dopirahu do zida koji bijaše u domu unaokolo za klijeti da ih drži, a ne držaše ih zid od doma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer se raširivaše građevina ozgo unaokolo za klijeti koje bijahu oko doma ozgo svuda unaokolo, i zato građevina bijaše ozgo šira, i najniže klijeti bijahu ozgo šire za srednje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I vidjeh uz dom visinu unaokolo; a pod u klijeti bijaše s cijele trske, šest lakata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Širina zidu uz klijeti spolja bješe pet lakata, a bješe prazno mjesto klijetima koje bjehu uz dom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I među klijetima bješe dvadeset lakata širine oko doma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A vrata od klijeti bjehu k praznom mjestu, jedna prema sjeveru a jedna prema jugu, a širina onom praznom mjestu pet lakata svuda unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A građevina koja bješe pred odijeljenom stranom k zapadu imaše sedamdeset lakata u širinu, a zid te građevine bješe pet lakata širok unaokolo, i devedeset lakata dug.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Potom izmjeri dom, i bijaše u dužinu sto lakata; odijeljena strana i građevina i zidovi joj, sve zajedno u dužinu sto lakata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I širina pred domom i odijeljenom stranom k istoku imaše sto lakata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I izmjeri dužinu građevini pred odijeljenom stranom što bijaše iza nje, i klijeti njezine otuda i odovuda, i bješe sto lakata; i unutrašnji dom i hodnike od trijema;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Pragove i prozore sužene, i klijeti unaokolo u tri reda, prema pragu, što bješe obloženo drvetom svuda unaokolo, od zemlje do prozora, i prozori bjehu obloženi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Do vrh vrata i do doma unutrašnjega, i spolja, i sav zid unaokolo iznutra i spolja na mjeru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I bjehu načinjeni heruvimi i palme, jedna palma među dva heruvima, i u svakoga heruvima bjehu dva lica:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Lice čovječije prema palmi otuda, i lice lavovo prema palmi odovuda; tako bješe načinjeno po svemu domu unaokolo;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Od zemlje do vrh vrata bjehu heruvimi i palme načinjene, tako i po zidu u crkvi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 U crkve dovratnici bjehu na četiri ugla; i svetinji lice bješe onako.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Oltar bješe drven, tri lakta visok, i dva lakta dug, s uglovima, i dužina i strane bjehu od drveta. I reče mi: to je sto, koji stoji pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Dvoja vrata bjehu u crkvi i svetinji;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A u vrata bjehu dva krila, koja se obrtahu, dva krila u jednijeh vrata i dva u drugih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I na vratima crkvenijem bjehu načinjeni heruvimi i palme, kao po zidovima; i grede drvene bijahu pred trijemom spolja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I bijahu uski prozori i palme otuda i odovuda po stranama trijemu i po klijetima u domu i po gredama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga