1 Potom odvede me opet k vratima od doma, i gle, voda izlažaše ispod praga od doma k istoku, jer lice domu bijaše prema istoku; i voda tecijaše dolje s desne strane doma, s južne strane oltara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Potom me izvede vratima sjevernijem, i provede me okolo spoljašnjim putem k spoljašnjim vratima, putem koji gleda na istok, i gle, voda tecijaše s desne strane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I kad čovjek izide na istok s mjerom u ruci, izmjeri tisuću lakata, i prevede me preko vode, i voda bijaše do gležanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Potom opet izmjeri tisuću lakata, i prevede me preko vode, a voda bješe do koljena; opet izmjeri tisuću lakata, i prevede me, a voda bješe do pojasa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I opet izmjeri tisuću lakata, i posta rijeka, koje ne mogoh prijeći, jer voda ustade da trebaše plivati, posta rijeka koja se ne može pregaziti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Tada mi reče: vidje li, sine čovječji? I odvede me i povrati me na brijeg rijeci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A kad se vratih, gle, po brijegu rijeci vrlo mnogo drva otud i odovud.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I reče mi: ova voda teče u Galileju prvu, i spušta se u polje, i utječe u more, i kad dođe u more, njegova će voda postati zdrava.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I sve životinje što se miču kuda god dođu ove rijeke, biće žive i biće veliko mnoštvo riba, jer kad dođe ova voda onamo, druga će postati zdrava, i sve će biti živo gdje ova rijeka dođe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I ribari će stajati kraj njega od Engada do En-Eglaima i razapinjati mreže; i biće riba svakojakih vrlo mnogo kao u velikom moru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A bare njegove i glibovi neće biti zdravi, nego će ostati slani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A kraj rijeke po brijegu otud i odovud rašće drveta svakojaka rodna, kojima lišće neće opadati niti će roda na njima nestajati; svakoga će mjeseca rađati nov rod, jer joj voda teče iz svetinje; zato će rod njihov biti za jelo i lišće njihovo za lijek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ovako veli Gospod Gospod: ovo su međe u kojima ćete naslijediti zemlju po dvanaest plemena Izrailjevijeh: Josifu dva dijela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Naslijedićete je kako jedan tako drugi, za koju podigoh ruku svoju da ću je dati ocima vašim; i pripašće vam ta zemlja u našljedstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ovo je dakle međa zemlji: na sjevernoj strani od velikoga mora na Etlon kako se ide u Sedad,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Emat, Virota, Sivrajim, koji je između međe Damaštanske i međe Ematske, Asaratihon, koji je na međi Avranskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Tako će biti međe od mora Asarenan, međa Damaštanska i sjeverna strana na sjever, i međa Ematska; to je sjeverna strana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A istočnu stranu izmjerite od Avrana i od Damaska i od Galada i od zemlje Izrailjeve na Jordanu, od te međe do mora istočnoga. I to je istočna strana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A južna strana prema jugu od Tamara do vode Merive u Kadisu, duž potoka do velikoga mora. I to je južna strana prema jugu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A zapadna će strana biti veliko more, od te međe do prema ulasku u Emat; to je zapadna strana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I razdijelite tu zemlju među se po plemenima Izrailjevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A razdijelite je u našljedstvo među se i među inostrance koji se bave među vama, koji bi izrodili sinove među vama, i oni neka su vam kao domorodac među sinovima Izrailjevijem, s vama neka dobiju našljedstvo među plemenima Izrailjevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I u kom se plemenu inostranac bavi, u onom mu podajte našljedstvo, govori Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga